Ενημέρωση Τύπου

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η SingularLogic στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στους 2 παρακάτω τομείς.

 

Πληροί η επιχείρηση σας τα κριτήρια;

Η SingularLogic προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα να μάθετε αν η επιχείρησή σας πληροί της προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Βήμα 1: Συμπληρώστε το έντυπο: "Στοιχεία της επιχείρησης".
  • Βήμα 2: Επισυνάπτετε το συμπληρωμένο αντίγραφο του εντύπου στη φόρμα επικοινωνίας.
  • Βήμα 3: Σας ενημερώνουμε εάν η επιχείρηση σας πληροί τις προϋποθέσεις.

Για την πιο άμεση και έγκυρη απάντηση, παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία του εντύπου.

Τουρισμός: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

  • Δαπάνες: 15.000 € -150.000 €
  • Λογισμικό: Μέχρι 20.000 €
  • Υποβολή: 29 Μαρτίου – 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00
  • Για δαπάνες από 11 Φεβρουαρίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε PDF.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα, 1η Τροποποίηση

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Αναβάθμιση για τις Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

  • Δαπάνες: 15.000 € -200.000 €
  • Υποβολή: 7 Απριλίου – 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00
  • Για δαπάνες από 11 Φεβρουαρίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ κατεβάστε το αρχείο σε Excel.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο