Ενημέρωση Τύπου

Η νέα γενιά της τεχνολογίας μένει Ελλάδα και δημιουργεί

Πέντε νέοι προγραμματιστές της SingularLogic εξηγούν γιατί επέλεξαν μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου, τις ευκαιρίες που προσφέρει η ένταξη σε έναν όμιλο με ευρύτατη παρουσία στην τεχνολογία και, κυρίως, πώς και γιατί ένας ιστορικός «παίκτης» της αγοράς στηρίζει την καινοτομία.