Ενημέρωση Τύπου

Άρθρο της Ρένιας Κυδωνοπούλου | Finance Pro Ιούνιος 2022

Εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση του Leasing

"... Η διαχείριση της πολυπλοκότητας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η απρόσκοπτη συμμόρφωση στο δυναμικό ρυθμιστικό πλαίσιο και η παροχή ορθών πληροφοριών στις Αρχές, μπορεί να προκαλέσει σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις..." Δείτε περισσότερα

της Ρένιας Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager, στη SingularLogic