Ενημέρωση Τύπου

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Commercial Real Estate επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Commercial Real Estate επιχειρήσεων

“H επεκτάσιμη λύση CFMS Real Estate καλύπτει ολοκληρωμένα τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου….  Εκτός από ένα εύχρηστο εργαλείο παραγωγικότητας που οργανώνει, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τον χρόνο διαχείρισης, η λύση αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις καθώς παράγει δυναμικά πληροφορίες που αφορούν στους δείκτες απόδοσης του κάθε ακινήτου, τις ταμειακές ροές της επιχείρησης και επιτρέπει τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου .…”

της Ρένιας Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager, στη SingularLogic