Πελάτες - Έργα
Όμιλος Υγεία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα με όραμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Σήμερα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.404 κλινών. Στον Όμιλο απασχολούνται περισσότεροι από 3.300 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες ιατροί.
 

Όμιλος Υγεία - ΜΗΜS

Με την συνεργασία της SingularLogic δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Model Hospital Management System που λειτουργεί με μοντέλο Outsourcing για την κάλυψη της λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 

Επιχειρηματικές προκλήσεις
  • Ομοιογενής αντιμετώπιση όλου του φάσματος διαχείρισης ασθενών, υπηρεσιών και υλικών
  • Κοινές δομές διαδικασιών και δεδομένων σε όλα τα Νοσοκομεία
  • Επέκταση σε νέα νοσοκομεία σε Ελλάδα & εξωτερικό με το ίδιο μοντέλο Λειτουργίας
Λύση

Έχει δημιουργηθεί ένα σύγχρονο  Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Νοσοκομείων (Model Hospital Management System -  ΜΗΜS) με το οποίο υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες των νοσοκομειακών μονάδων, συγκεντρωτικά και με ενιαίο τρόπο

  • Εφαρμογή μοντέλου Business Process Outsourcing (BPO) δηλαδή η SingulaLogic έχει αναλάβει την λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών. 
  • Υλοποίηση βασισμένη σε SAP ECC 6 & SAP ISH
  • Ενιαίο middleware για τη διασύνδεση συστημάτων
  • Κοινή Υποδομή ΙΤ σε επίπεδο ενιαίου Κέντρου δεδομένων
Οφέλη
  • Κοινές διαδικασίες, κοινές δομές δεδομένων και κοινά συστήματα
  • Δυνατότητα ταχύτατης επέκτασης σε κάθε νέα νοσηλευτική μονάδα
  • Σε βάθος ανάλυση των κύριων επιχειρησιακών δεδομένων για την Διοίκηση

Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη συνεργασία μας με την SingularLogic και την προοπτική λειτουργίας του σύγχρονου “Model Hospital System”, το οποίο πιστεύουμε ότι θα προσδώσει στα νοσοκομεία του Ομίλου μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη λειτουργία πρωτοποριακών τεχνολογικών συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης. Παράλληλα δημιουργούνται σημαντικές υποδομές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας και την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επενδύσεών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Αρετή Σουβατζόγλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...