Πελάτες - Έργα
Αττικό Μετρό

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ είναι μια σύγχρονη εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, με προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, η οποία με υπεύθυνο σχεδιασμό και συστηματική δουλειά υλοποιεί την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, οι δύο Γραμμές του Μετρό της Αθήνας έχουν συνολικό μήκος περίπου 51,1 χλμ, διαθέτουν 34 σταθμούς και εξυπηρετούν 700.000 επιβάτες. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ συνεχίζει την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών έργων με τα οποία οι υφιστάμενες Γραμμές του Μετρό επεκτείνονται και νέοι Σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ  επέλεξε την SingularLoigc ως τεχνολογικό της συνεργάτη για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ERP σε πλατφόρμα SAP
 

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Υλοποίηση συστήματος Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική νομοθεσία
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην κοστολόγηση και τον προϋπολογισμό
 • Ομαλή και σύντομη μετάβαση στο νέο περιβάλλον εργασίας χωρίς εμπόδια για την λειτουργία της εταιρείας
 • Επιλογή συνεργάτη για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υλοποίησης
Λύση

Έχει υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ERP. Επιπρόσθετα:

 • Καλύπτει ευρύ φάσμα λειτουργιών οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Αποθεμάτων και Παραγγελιών, Κοστολόγησης και Διαχείρισης Έργων
 • Υλοποίηση είναι βασισμένη σε SAP ECC  με χρήση FI, CO, MM, PS modules
 • Περιβάλλον Microsoft Windows & Oracle RDBMS
 • Παροχή υπηρεσιών προσαρμογής, εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης 
Οφέλη
 • Καλύτερος προγραμματισμός προμηθειών και αξιολόγηση των προμηθευτών
 • Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των έργων επέκτασης του ΜΕΤΡΟ
 • Αξιοποίηση του συστήματος προϋπολογισμού και των συγκρίσεων με τα απολογιστικά στοιχεία (budget vs actual)
 • Ασφαλή και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα από τους χρήστες του οργανισμού
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας για μεγαλύτερη ακρίβεια στην κοστολόγηση και τον προϋπολογισμό του οργανισμού 
 • Το ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας απέτρεψε την τήρηση και την εισαγωγή δεδομένων σε διαφορετικά υποσυστήματα.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι μία σύγχρονη εταιρεία που σκοπό έχει την μελέτη, την κατασκευή, την οργάνωση, και την ανάπτυξη του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια αυτά αλλά και δεδομένης της σημαντικότητας και της κρισιμότητας των έργων που καλείται να υποστηρίξει επενδύει στην υποδομή, στο τεχνολογικό εξοπλισμό, στα πληροφοριακά συστήματα και πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το SAP ERP επιλέχθηκε με στόχο να αποτελέσει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του οργανισμού. Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των δεδομένων είναι απαραίτητη στο σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας μας και το SAP ERP απέδειξε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τις επιχειρήσεις αλλά και για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

 

Νίκος Μενάγιας
Διευθυντής Πληροφορικής ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

 

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...