Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Εσωτερικών

Η SingularLogic αποτελεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Οι Υπηρεσίες Δόμησης (πρώην Πολεοδομικές Υπηρεσίες) αποτελούν διευθύνσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα  με υπευθυνότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την οικοδομική δραστηριότητα στην γεωγραφική τους περιφέρεια. Οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία τους έγιναν σε κεντρικό επίπεδο, ενιαία, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Η SingularLogic  ανέπτυξε και υποστήριξε για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης των διαδικασιών και των συναλλαγών με τους πολίτες.

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Ομογενοποίηση των διαδικασιών και των εντύπων των Υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη και  εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει τη διαχείριση της ροής των εσωτερικών διαδικασιών
 • παρακολούθηση των πολεοδομικών αιτημάτων/υποθέσεων των πολιτών από τους αρμοδίους των Υπηρεσιών και τον ίδιο τον πολίτη.
 • Μετάβαση των Υπηρεσιών από το υπάρχον χειρόγραφο σύστημα ομαλά χωρίς να διακοπεί  η λειτουργία τους και η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών 
Λύση

Υλοποιήθηκε έργο το οποίο ανατέθηκε μέσω δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, όπου:

 • Αναπτύχθηκε ένα ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα προσαρμοσμένο απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών
 • Περιβάλλον Microsoft .NET , MS-Windows & SQL Server
 • Κεντρική υποδομή και πρόσβαση των 2.500 χρηστών μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Οφέλη
 • Ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών.
 • Αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους,
 • Περιορισμός της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των Υπηρεσιών,
 • Δυνατότητα ελέγχου και εκτεταμένης πληροφόρησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.