Πελάτες - Έργα
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Τραπεζική Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ιδρύθηκε το 1900 και σήμερα βαδίζοντας στο δεύτερο αιώνα ζωής του, είναι μια σύγχρονη τράπεζα, που στηρίζει την ελληνική οικονομία, διαθέτοντας μια ευρύτατη καταθετική βάση  και 1.017 σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - ERP

Η SingularLogic ανέλαβε την ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.  

 

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • εκσυγχρονισμός του οργανισμού και αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
 • εποπτεία της Τράπεζας σε όλα τα υποκαταστήματά μέσω του ενοποιημένου συστήματος Η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη
 • γρήγορη αναζήτηση, επεξεργασία και διακίνηση των αποθεμάτων της τράπεζας
 • αυτοματοποίηση των λειτουργιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας
Λύση
 • Αναπτύχθηκε ένα ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών του ΤΤ
 • ERP CompakG της πλατφόρμας Galaxy
 • Τεχνολογίες: Oracle Server, Analysis/Reporting Services, IIS, ASP.Net, C#.Net.
 • Κεντρική υποδομή και πρόσβαση 500 εσωτερικών χρηστών  
 • Διασύνδεση και συνεργασία με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας
Οφέλη
 • ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων
 • βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών λειτουργιών
 • αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών
 • άμεση & αξιόπιστη πληροφόρηση της Διοίκησης
 • εξοικονόμηση χρόνου και πόρων

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...