Πελάτες - Έργα
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ) είναι ο φορέας ο οποίος αντιπροσωπεύει το σύνολο των Δήμων της επικράτειας.

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (LGAF)

Η SingularLogic  ανέπτυξε και υποστήριξε  το LGAF (Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις) που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ενοποίησης των Εφαρμογών Πληροφορικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρότυπο της Ευρωπαϊκής πρακτικής, Το έργο ανατέθηκε από την ΚΕΔΕ με στόχο την κάλυψη αρχικά 16 Δήμων,
 

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες / επιχειρήσεις με ενιαίο τρόπο
 • Ομογενοποίηση των διαδικασιών των  Υπηρεσιών των Δήμων
 • Αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων που εκτελεί το προσωπικό των Δήμων
 • Ενοποίηση υπαρχουσών εφαρμογών / Διαλειτουργικότητα
 • Βελτίωση στην εκτέλεση διαδικασιών  & δυνατότητα επανασχεδιασμού
Λύση

Υλοποιήθηκε έργο το οποίο ανατέθηκε μέσω δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, όπου:

 • Αναπτύχθηκε Σύστημα λογισμικού (Πλατφόρμα) ανοικτού λογισμικού που ενσωματώνει Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου
 • Εργαλεία Ανοικτού Λογισμικού (μοντελοποίηση / ανάπτυξη)
 • Μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη 30 ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Επικοινωνία με υπάρχουσες εφαρμογές και συστήματα τρίτων
 • Κεντρική υποδομή και πρόσβαση των χρηστών μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ
   
Οφέλη
 • Ομοιογένεια στην εκτέλεση των διαδικασιών των Δήμων
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποδοτικά
 • Οικονομίες κλίμακας και αποδοτικότητα στην υλοποίησης και συντήρηση 

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.