Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Εσωτερικών

Η SingularLogic αποτελεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για περισσότερα από 30 χρόνια.

Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Δυτικής και Νότιας Ελλάδας

Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για 98 Δήμους που εντάσσονται διοικητικά στις Περιφέρεις Πελλοπονήσου Δυτικής ελλάδος και Ιονίων Νήσων, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων. 

Επιχειρηματικές προκλήσεις

 

 • Αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των δημοτών
 • Εξυπηρέτηση των Δημοτών μέσω Ιντερνετ
 • Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του κάθε Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης
 • Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής κάθε Δήμου
 • Εξοικείωση των δημοτών με τις νέες τεχνολογίες
Λύση

 

Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και συναφείς υπηρεσίες αποτελούμενες από:

 • Εφαρμογές multi-tier web based αρχιτεκτονικής βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, τεχνολογίας Java™ 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™)
 • Εξοπλισμό της Hewlett Packard και Oracle RDBMS υψηλής διαθεσιμότητας
 • Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα μέσω Web Services 
 • Φιλοξενία υποδομών και εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε datacenter υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και διαθεσιμότητας
Οφέλη

 

 • Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου-Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας
 • Αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα των Δήμων
 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τους υπαλλήλους του Δήμου όσο και για τους Δημότες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού
 • Συμβολή στη διαφάνεια του κράτους

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.