Πελάτες - Έργα
Όμιλος Υγεία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα με όραμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Σήμερα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.404 κλινών. Στον Όμιλο απασχολούνται περισσότεροι από 3.300 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες ιατροί.
 

Όμιλος Υγεία - CRM

Η SingularLogic ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • προγραμματισμός και δέσμευση συγκεκριμένων πόρων (resources) για τις επισκέψεις Πελατών στα νοσοκομεία του Ομίλου.
 • ανάγκη ένταξης των Πελατών-Ασθενών του Ομίλου σε ένα σύστημα διαχείρισης Loyalty, μέσω του οποίου μεταξύ των άλλων εκδίδεται ταυτοποιημένη Κάρτα
 • καταγραφή όλων των προωθητικών ενεργειών που κάνει o Όμιλος Υγεία με στόχο την ευκαιρία πώλησης μέσω ελκυστικών προσφορών για Μέλη (κάτοχοι Loyalty Card) και μη
 • καταγραφή της απόκρισης της καμπάνιας (campaign response)
   
Λύση
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Galaxy CRM [Υποσυστήματα:  Διαχείρισης Πόρων (Resource Management), Διαχείρισης Πιστότητας (Loyalty Management), Διαχείρισης Καμπανιών (Campaign Management), Διαχείρισης Επαφών (Contact Management)].   
 • Αμφίδρομη Επικοινωνία με το Back-Office σύστημα του ομίλου (SAP)
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών
 • Εξασφάλιση καλής λειτουργία της εφαρμογής για όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου
   
Οφέλη
 • Αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των Πόρων του Ομίλου (προσωπικού και εξοπλισμού)
 • Υποστήριξη του συνόλου των διαδικασιών της κάρτας Loyalty για τους πελάτες-μέλη
 • Δυνατότητα διαχείρισης προωθητικών ενεργειών και αξιοποίηση των δεδομένων των επαναληπτικών εξετάσεων
 • Ανταλλαγή δεδομένων με το υπάρχον βασικό back–office πληροφοριακό σύστημα

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.