Πελάτες - Έργα
P.I.C. Co.

Η εταιρεία P.I.C. Co. SA αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή πρώτων υλών, πρόσθετων λειτουργικών για την παρασκευή τροφίμων, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών καθώς και καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, ζωοτροφών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, απορρυπαντικών και διάφορων άλλων προϊόντων ελαφριάς βιομηχανίας στη Βουλγαρία. Επίσης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών με τεχνικές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους.

P.I.C. Co. - SingularLogic Enterprise ERP & WMS

Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το σύστημα Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS).

Επιχειρηματικές προκλήσεις

Πριν από την έναρξη του έργου, το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η P.I.C. Co. ήταν η αδυναμία εργασίας με μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τους πελάτες, τους προμηθευτές και τα αγαθά, η οποία θα είχε ενιαία δομή και περιεχόμενο, και θα ήταν διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Ο κίνδυνος σφάλματος κατά την επανάληψη των ίδιων πληροφοριών από διαφορετικούς υπαλλήλους της εταιρείας σε διαφορετικό λογισμικό ήταν υψηλός. Πολλές διαδικασίες και λειτουργίες δεν καταγράφονταν και αυτό έκανε δύσκολη την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας.

Λύση
  • Εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης SingularLogic Enterprise ERP σε όλες τις τοποθεσίες της εταιρείας (εγχώριες αγορές και αγορές από το εξωτερικό, πωλήσεις, αποθήκη, χρηματοοικονομική λογιστική και διαχείριση, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πάγιου ενεργητικού)
  • Υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS)
  • Ενσωμάτωση πληροφοριών από όλες τις μονάδες της εταιρείας
  • Θέσπιση κοινών κανόνων εργασίας
Οφέλη
  • Έπειτα από την κοινή βάση δεδομένων που παρείχε το SingularLogic Enterprise ERP, η P.I.C. Co. ενημερώθηκε σχετικά με την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και μείωσε σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης όλων των οικονομικών χρήσεων
  • Δημιουργήθηκαν κοινοί κανόνες για την εργασία και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, που οδήγησαν σε αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων της εταιρείας
  • Η εταιρεία πέτυχε μείωση του χρόνου επεξεργασίας της παράδοσης και της αποστολής
  • Η εφαρμογή του συστήματος SingularLogic Enterprise ERP οδήγησε σε βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε λεπτομερέστερη καταγραφή των αποθεμάτων και σε βελτιστοποίηση της ροής εμπορευμάτων της εταιρείας

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...