Πελάτες - Έργα
KAMAX Ltd.

Η KAMAX Ltd. είναι μια βουλγαρική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση συστημάτων σκίασης (στόρια και ρόλερ). Η εταιρεία ξεκίνησε κατασκευάζοντας στόρια αλουμινίου (Βενετσιάνικα) και σήμερα παράγει πάνω από 12 προϊόντα σε 85 μοντέλα και 1.183 χρώματα.

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη για άψογη εγκατάσταση.

KAMAX Ltd. – SingularLogic Enterprise ERP

Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη παραγωγή, το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS), τα χρονοδιαγράμματα για το δίκτυο αντιπροσώπων εγκατάστασης και το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει ενσωματωθεί με το σύστημα.

Επιχειρηματικές προκλήσεις
  • Έλλειψη αναλυτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
  • Δυσκολίες που αφορούν τη διαχείριση των ξεχωριστών δραστηριοτήτων κατασκευής και συναρμολόγησης
  • Ανεπαρκής εμπορική διαδικασία
  • Αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας
Λύση

Στις αρχές του 2007, η διοίκηση της εταιρείας Kamaks Ltd. αναγνώρισε την ανάγκη για εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού και επέλεξε το SingularLogic Enterprise ERP της Singular Logic Bulgaria. Το έργο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αγορές, πωλήσεις, αποθήκευση, οικονομική διαχείριση, MIS. Στο σύστημα αναπτύχθηκαν προσαρμοσμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, όπως επιμέρους εφαρμογές παραγγελιοληψίας από πελάτες και εμπόρους, κατασκευής κατά παραγγελία, χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης, ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οφέλη
  • Μία ενιαία βάση δεδομένων
  • Βελτιωμένη διαχείριση της προσαρμοσμένης παραγωγής. Καταχώρηση μεμονωμένων παραγγελιών πελατών και άμεσος υπολογισμός κόστους, δέσμευση των απαιτούμενων υλικών, αναφορές εργασίας, σχεδιασμός αναγκών σε υλικά και άλλα
  • Αύξηση του τζίρου χάρη στην ευέλικτη εμπορική πολιτική και την επέκταση των καναλιών πωλήσεων με καταστήματα, αντιπροσώπους, το Internet
  • Σύνδεση των συμβάσεων διαχείρισης με τα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για την Τράπεζα  Eurobank. Το σύστημα βασίσθηκε στην εφαρμογή Credit...