Πελάτες - Έργα
Όμιλος Υγεία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα με όραμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Σήμερα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.404 κλινών. Στον Όμιλο απασχολούνται περισσότεροι από 3.300 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες ιατροί.
 

Όμιλος Yγεία-Medinfo

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 •  κλινική παρακολούθηση & κλινική διαχείριση ασθενούς,
 •  διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών στις ιατρικές πληροφορίες
 •  ιατρική & νοσηλευτική  τεκμηρίωση,
 •  έκδοση ιατρικών οδηγιών-παραπομπών- συνταγογράφηση,
 •  αποτύπωση ροών εργασίας & πληροφορίας,
 •  ενσωμάτωση διαδικασιών ποιότητας,
 • εργαλεία παρακολούθησης δεικτών ποιότητας.
Λύση
 • Ομαδοποίηση δεδομένων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
 • Πρόσβαση χρήστη στα πρωτογενή στοιχεία του φακέλου υγείας 
 • Ανάλυση ρόλων σε σχέση με την δομή της πληροφορίας 
 • Υλοποίηση βασισμένη σε τεχνολογίες HTML5
 • Η εφαρμογή προσφέρει ομοιόμορφη, ταχύτατη και ομαλή λειτουργία σε όλες τις συσκευές (mobile, tablet, desktop)
 • Ομοιόμορφη απεικόνιση σε πληθώρα συσκευών, μεγεθών και αναλύσεων οθόνης
Οφέλη
 • Τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών
 • Την αύξηση της αποδοτικότητας όλου του συστήματος
 • Την εξοικονόμηση χρόνου, μειώνοντας το κόστος
 • Την αφοσίωση των ασθενών

Ενδεικτικές οθόνες απο την mobile εφαρμογή μπορείτε να δείτε εδώ

Δείτε Επίσης

Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...
Το 2004, η Singular Logic Bulgaria ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του συστήματος SingularLogic Enterprise ERP στην εταιρεία Bulgaria K JSC. Το σύστημα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της...