Πελάτες - Έργα
ΓΑΛΑΞΙΑΣ SUPERMARKET - GR

Ο Όμιλος ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», δραστηριοποιείται στην εμπορία τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών.

Ο Όμιλος έχει μακρόχρονη παρουσία στον κλάδο και διαθέτει δίκτυο 136 καταστημάτων Σούπερ Μάρκετ,  με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» σε όλη την Ελλάδα.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ERP

Η SingularLogic ανέλαβε για τον όμιλο ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος το οποίο βασίζεται σε SAP ERP, παρέχοντας πέραν του λογισμικού, υπηρεσίες  προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Το νέο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων του ομίλου.

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...