Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί τον διοικητικό φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας όπως επίσης και μέσω του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη του, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους.
Το Υπουργείο στελεχώνεται από πολιτικό προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες.
 

Υπουργείο Ναυτιλίας - Μισθοδοσία

Η SingularLogic ανέλαβε μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, την ανάπτυξη συστήματος για την  Μισθοδοσία των εργαζομένων που υπάγονται στο Υπουργείο.

Το σύστημα εξυπηρετεί με επιτυχία τον υπολογισμό και την έκδοση της μισθοδοσίας για 9.000 εργαζόμενους (λιμενικοί, πολιτικό προσωπικό, ΚΕΣΕΝ) ενώ η SingularLogic συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον φορέα.  

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...