Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί τον διοικητικό φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας όπως επίσης και μέσω του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη του, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους.
Το Υπουργείο στελεχώνεται από πολιτικό προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες.
 

Υπουργείο Ναυτιλίας - Μισθοδοσία

Η SingularLogic ανέλαβε μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, την ανάπτυξη συστήματος για την  Μισθοδοσία των εργαζομένων που υπάγονται στο Υπουργείο.

Το σύστημα εξυπηρετεί με επιτυχία τον υπολογισμό και την έκδοση της μισθοδοσίας για 9.000 εργαζόμενους (λιμενικοί, πολιτικό προσωπικό, ΚΕΣΕΝ) ενώ η SingularLogic συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον φορέα.  

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.