Πελάτες - Έργα
Cyta Ελλάς

Η Cyta Ελλάδος Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής της Cyta για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, παρέχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο τηλεπικοινωνιακών λύσεων για οικιακή χρήση, επαγγελματίες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις  

Cyta - ERP

H SingulaLogic ανέλαβε την εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) για την Cyta Hellas.

Το σύστημα βασίζεται στην αφαρμογή CompakG, η οποία καλύπτει αποδοτικά τις διαδικασίες της εταιρίας, αφού είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες του τηλεπικοινωνιακού κλάδου.

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...