Πελάτες - Έργα
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ)

Ο όμιλος εταιριών ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα, ο Όμιλος εμπλέκεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων, κυρίως στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σήμερα, ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 30.000 άτομα.

ΟΤΕ - 11888.gr

Η SingulaLogic ανέλαβε την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου (Directory Assistance Platform) για λογαριασμό του ΟΤΕ.

Το νέο portal αποτελεί  το σημείο συγκέντρωσης και αναφοράς στο Διαδίκτυο υπό την επωνυμία 11888, συνενώνοντας  όλες τις ανάγκες αναζήτησης (Whitepages / Yellowpages / e-shop directory κλπ) και βασίσθηκε αποκλειστικά σε τεχνολογίες open source.
 

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...