Πελάτες - Έργα
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Η Εθνική Χρηματιστηριακή, η οποία ιδρύθηκε το 1988, είναι ο χρηματιστηριακός βραχίονας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Με την σημερινή της μορφή υφίσταται από 2007, μετά την απορρόφηση της Π&Κ Χρηματιστηριακής.

Εθνική Χρηματιστηριακή - Securities ERP

Η Εθνική Χρηματιστηριακή εμπιστεύτηκε την SingularLogic για την εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της εταιρίας. Η λύση που υλοποιήθηκε, έχει ως βάση την εφαρμογή Securities ERP της SingulaLogic και καλύπτει  την πλήρη λειτουργικότητα ενός συστήματος ERP, ενώ παράλληλα  μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας Χρηματιστηριακής Εταιρείας. 

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...