Οικονομικά Στοιχεία

Στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική κατάσταση της SingularLogic ενσωματώνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών:

 

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

no

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2012

Στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική κατάσταση, του 2012 της SingularLogic, ενσωματώνεται επιπλέον η ετήσια οικονομική κατάσταση της εταιρείας DSMS ΑΕ.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2011

Στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική κατάσταση, του 2011 της SingularLogic, ενσωματώνονται επιπλέον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών SingulaLogic Integrator ΑΕ, και DSMS ΑΕ. καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις της SingularLogic Business Services για την περίοδο από 1/1 εως 30/6/2011.  

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2010

Στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική κατάσταση, του 2010 της SingularLogic, ενσωματώνονται επιπλέον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών SingulaLogic Integrator ΑΕ, SingularLogic Business Services ΑΕ και DSMS ΑΕ.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2009

Στην ενοποιημένη ετήσια οικονομική κατάσταση, του 2009 της SingularLogic, ενσωματώνονται επιπλέον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών SingulaLogic Integrator ΑΕ, SingularLogic Business Services ΑΕ και DSMS ΑΕ.