Πελάτες

Όμιλος Υγεία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα με όραμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
Σήμερα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.404 κλινών. Στον Όμιλο απασχολούνται περισσότεροι από 3.300 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες ιατροί.