Πελάτες

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

To Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εμπιστευθεί πληθώρα σημαντικών έργων στη SingularLogic για περισσότερα από 10 χρόνια.