Πελάτες

Y-Logimed

Η Y-Logimed είναι μέλος της Marfin Investment Group (MIG) και θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με αντικείμενο την εμπορία, διανομή και προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων  Η εταιρία διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ώστε να μπορεί να εξοπλίσει από ένα ιατρείο, με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, έως ένα νοσοκομείο, με υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα.

Ως Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός (GPO) του μεγαλύτερου Ομίλου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία για να διαχειριστεί οποιαδήποτε αίτημα προμήθειας, αποθήκευσης και εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο πωλήσεων στην ευρύτερη ελληνική αγορά υγείας το οποίο εξυπηρετεί τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.