Πελάτες

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) είναι ο Ασφαλιστικός Φορέας που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στις οικογένειές τους, ιδρύθηκε το 1930 και σήμερα αριθμεί 55.000 περίπου ασφαλισμένους.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα Ταμεία Υγείας  στην Ελλάδα και οι κύριες δραστηριότητες του εκτός της ιατροφαρμακευτικής ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβάνουν την λειτουργία Γενικής Κλινικής  90 κλινών στην Αθήνα, λειτουργία Πολυϊατρείων - Εξωτερικών ιατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Λειτουργία σύγχρονων εργαστηρίων, Φυσικοθεραπευτηρίων και ορότυπου Οδοντιατρικού Κέντρου.