Πελάτες

MARKET IN

Το 1991 ιδρύθηκε η εταιρία MARKET-IN, η οποία κατόρθωσε να εδραιωθεί και να καθιερωθεί μέσα στις 20 μεγαλύτερες εταιρίες SUPER MARKET στην χώρα.

Σήμερα μετά και από μία σειρά εξαγορών διαθέτει πάνω από 100 καταστήματα πανελλαδικά.