Πελάτες

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Η Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1958 και αποτελεί μία δυναμική επιχείρηση στον τομέα των εισαγωγών και εμπορίας επωνύμων ποιοτικών ειδών (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κλπ).