Πελάτες

ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ

Η ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ είναι εταιρεία διανομών - θυγατρική εταιρία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  - από το 1986.  Ακολουθώντας μια σταθερή στρατηγική ποιότητας  και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές στον κλάδο των πωλήσεων και του marketing, η εταιρία εύκολα ξεχώρισε  από τις υπόλοιπες εταιρίες της αγοράς, έχει προχωρήσει σε ειδικές συνεργασίες ή αποκλειστικές διανομές με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής, ενώ διαθέτει κέντρα διανομής - αποθηκευτικούς χώρους σε 3 πόλεις.