Πελάτες

ΕΛΙΝΟΙΛ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι αμιγώς Ελληνική εταιρία η οποία από την ίδρυση της, το 1954, καλύπτει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα τις ενεργειακές ανάγκες χιλιάδων Ελλήνων. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων ελίν (580 πρατήρια), ενώ εξυπηρετεί με καύσιμα και λιπαντικά σκάφη αναψυχής, βιομηχανικές μονάδες, κτήρια και κατοικίες καθώς και την ποντοπόρο ναυτιλία