Πελάτες

AEGEAN OIL

Η AEGEAN OIL αποτελεί μία δυναμική και ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελληνική  αγορά πετρελαιοειδών. Ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στια αρχές της δεκαετίας του 2000 και σύντομα απέκτησε ένα δίκτυο 550 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρία διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2000 (Quality Management System) και  ISO 14001:2004 (Environmental Management System).