Πελάτες

FrieslandCampina ΕΛΛΑΣ

H FrieslandCampina Hellas  δραστηριοποιείται στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, διαθέτοντας στην Ελληνική αγορά προϊόντα με την επωνυμία ΝΟΥΝΟΥ ενώ  παράλληλα, διακινεί προϊόντα για επαγγελματική χρήση και με άλλες επωνυμίες της μητρικής εταιρείας. Η εταιρία απασχολεί περισσότερους από 470 εργαζόμενους, διατηρεί υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην Πάτρα, κεντρικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο ενώ παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά διαμετακομιστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.