Πελάτες

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

Η Κρι-Κρι Α.Ε είναι βιομηχανία γαλακτοκομικών και παγωτού με έδρα τις Σέρρες, η οποία ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες ως μικρή οικογενειακή επιχείρηση και εξελίχθηκε σε αξιόλογη παραγωγική μονάδα με δίκτυο ανεπτυγμένο σε περισσότερους από 40 νομούς της χώρας ενώ στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αναπτυξιακές της προοπτικές, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.