Πελάτες

Georgia-Pacific Ελλάς ΑΕΒΕ

Η εταιρεία Georgia-Pacific Ελλάς ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία στην ελληνική αγορά προϊόντων χάρτου από το 1973. Απασχολεί περίπου 100 άτοµα και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προϊόντων της στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, ενώ η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αττική . Tα προϊόντα της παράγονται και διατίθενται στην ελληνική αγορά κάτω από το εµπορικό σήµα Delica και καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε προϊόντα χάρτου οικιακής και ατοµικής χρήσης.
Το 2007 η Georgia Pacific Ελλάς ίδρυσε τη θυγατρική της εταιρεία GP Balkans µε έδρα και εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, έχοντας ως στόχο την ενδυνάµωση της παρουσίας των προϊόντων της µητρικής εταιρείας  στα Βαλκάνια.