Πελάτες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι ένας δυναμικός Όμιλος, με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς που περιλαμβάνει τον τομέα διύλισης, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επενδύσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων του,   με προτεραιότητα στην N. A. Eυρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Bαλκανίων.