Πελάτες

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

Η ΦΑΜΑΡ ιδρύθηκε το 1949 στην Ελλάδα και οι δραστηριότητες της εστιάζονται στην παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στους τομείς ανάπτυξης νέων προϊόντων, διαχείρισης υλικών, παραγωγής, αποθήκευσης και φυσικής διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών για την εγχώρια αγορά και για αγορές του εξωτερικού.  Η ΦΑΜΑΡ είναι μέλος του ομίλου Αφοί Μαρινόπουλοι ΑΕ και  διαθέτει δίκτυο από 11 εγκαταστάσεις παραγωγής, 3 κέντρα διανομής και μονάδες έρευνας σε 4 ευρωπαϊκές χώρες.