Πελάτες

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 με διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL, και υπήρξε η πρώτη  εταιρία με  άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού. Το MEGA έχει κατορθώσει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του ελληνικού κοινού, παραμένοντας ταυτόχρονα ο πλέον εύρωστος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε κυρίως στις σημαντικές επενδύσεις που διενεργήθηκαν διαχρονικά για την αγορά του πλέον σύγχρονου ηλεκτρονικού και τεχνικού εξοπλισμού καθώς και στις δαπάνες για την αγορά και την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος.