Πελάτες

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε είναι η εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε για να αναλάβει την ευθύνη της κατασκευής της Εγνατίας Οδού το 1997. Εκτός από τον κύριο άξονα, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μελετά και κατασκευάζει τμήματα των εννέα κάθετων αξόνων, που συνδέουν την ενδοχώρα της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Εγνατία οδό, τα λιμάνια του Αιγαίου και τα αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, έχει αναλάβει δια νόμου τη συντήρηση και λειτουργία της Οδού.

Η λειτουργία της Εταιρείας συνέβαλε στην ουσιαστική βελτίωση της παραγωγής του τεχνικού έργου στη χώρα μας.