Λύσεις CRM

Λύσεις CRM

Πλεονέκτημα εσωτερικής οργάνωσης και αποτελεσματικότητας. Μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη.

Λύσεις CRM
Λύσεις CRM
Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες & βελτιώστε εστιασμένα το CX
Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες & βελτιώστε εστιασμένα το CX

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αλλάζουν ταχύτατα και οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι από ποτέ αλλά και πιο απαιτητικοί από ποτέ,  η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πελατοκεντρικής στρατηγικής είναι επιβεβλημένη.

Η παροχή υψηλού επιπέδου εμπειρίας στους πελάτες απαιτεί όχι μόνο εξωστρεφείς δραστηριότητες, όπως εστιασμένες marketing ενέργειες και επικοινωνίες, αλλά και σημαντική βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, από τη διαχείριση των πωλήσεων και το πλάνο επισκέψεων, έως τη διαχείριση των συμβάσεων και την αξιολόγηση των προμηθευτών, το service και τη διαχείριση των παραπόνων, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία των πελατών, ολιστικά και σε μία omnichannel προσέγγιση.

Η δυνατότητα διασύνδεσης του CRM με τα δεδομένα τρίτων εφαρμογών, όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που συναλλάσσεται η επιχείρηση ή και τα δεδομένα του engagement μέσα από τα Social Media της, είναι πολλές φορές κρίσιμης σημασίας για να παρέχεται ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση στα στελέχη που εποπτεύουν το Customer Journey, αλλά και διαμορφώνουν τη στρατηγική της επιχείρησης.

Τα συστήματα CRM διαμορφώνουν ένα περιβά

Τα συστήματα CRM διαμορφώνουν ένα περιβάλλον γνώσης στην επιχείρηση που της επιτρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη στρατηγική της. Συμβάλλουν στην οργάνωση, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των στελεχών, ενώ ταυτόχρονα είναι καθοριστικά στην ενίσχυση εμπειρίας των πελατών με εστιασμένο τρόπο.

Οι σύμβουλοι της SingularLogic έχουν εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση σε διάφορους κλάδους της αγοράς, αλλά και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων CRM. Με αυτή την τεχνογνωσία και εξειδίκευση μπορούν να σας προτείνουν την πλέον κατάλληλη λύση για τις δικές σας ανάγκες, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακό όσο και σε τεχνολογικό, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες υλοποίησης για τη γρήγορη και ασφαλή ολοκλήρωση ενός έργου CRM που θα σας βοηθήσει να εφαρμόζετε και να προσαρμόζετε την στρατηγική σας σύμφωνα με τις εκάστοτε προκλήσεις.  

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Πολυδιάστατη εμπειρία στην υλοποίηση έργων CRM
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Πολυδιάστατη εμπειρία στην υλοποίηση έργων CRM
Ευρύ portfolio λύσεων, On-premise, Cloud, Hybrid
Ευρύ portfolio λύσεων, On-premise, Cloud, Hybrid
Επιχειρηματική γνώση σε διάφορους κλάδους της αγοράς
Επιχειρηματική γνώση σε διάφορους κλάδους της αγοράς
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Δυνατότητες που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Δυνατότητες που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα
Κάντε το επόμενο βήμα
Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
LOYALTY
Διαμορφώστε επιτυχημένες σχέσεις πιστότητας

H πιστότητα των πελατών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μίας επιχείρησης και η διατήρηση και ανάπτυξή της βασίζεται στην αξιοποίηση του κατάλληλου μίγματος τεχνολογιών

Περισσότερα
Λύσεις ERP
Εργαλείο ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων

Με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ERP και ένα ευρύ portfolio εγχώριων και διεθνών λύσεων, προτείνουμε και υλοποιούμε τη βέλτιστη ERP λύση που ταιριάζει στις... 

Περισσότερα
Λύσεις HRMS
Ξεκλειδώστε τα πλεονεκτήματα του HRMS

Τα συστήματα Human Resources Management που προτείνουμε ξεκινούν από τη μισθοδοσία και με την κλιμακωτή λειτουργικότητα που διαθέτουν, καλύπτουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα

Περισσότερα
DIGITAL WORKFLOWS WITH SERVICENOW
Απλά εργαστείτε καλύτερα με τα digital workflows της ServiceNow

Ενισχύστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας με βελτιστοποιημένες ροές εργασίας σε όλο το εύρος της επιχείρησής σας, εξαλείψτε τα σιλό πληροφορίας δημιουργώντας απρόσκοπτες εμπειρίες και προστιθέμενη αξία, δουλεύοντας πιο γρήγορα και πιο έξυπνα σε μία και μόνο πλατφόρμα 


Περισσότερα
IMPLEMENTATION SERVICES
Μετατρέψτε την Τεχνολογία σε όφελος και διασφαλίστε την επένδυσή σας

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι με εμπειρία σε όλους τους κλάδους και πιστοποιημένη τεχνογνωσία σε πλατφόρμες και εφαρμογές Διεθνών κορυφαίων κατασκευαστών λογισμικού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν επιτυχημένα έργα που προσφέρουν αξία στην επιχείρησή σας, έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού

Περισσότερα
SOFTWARE INTEGRATION SERVICES
Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας

Εξειδίκευση, σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές συνδυάζονται για την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφορικών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησής σας να ανταποκρίνεται στοχευμένα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο

Περισσότερα
DATA CENTER SEVICES
Ελαχιστοποιήστε την πολυπλοκότητα και τα κόστη σας

Οι υπηρεσίες Data Center της SingularLogic είναι βασισμένες στο Cloud-as-a-service μοντέλο. Συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις απαλλάσσουν από κοστοβόρες on-premise υποδομές, κόστη συντήρησης και μακροχρόνιες δεσμεύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές λειτουργίας.

Περισσότερα