Λύσεις Loyalty

Λύσεις Loyalty

H πιστότητα των πελατών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μίας επιχείρησης, ενώ η διατήρηση και η ανάπτυξή της βασίζεται στην αξιοποίηση του κατάλληλου μίγματος τεχνολογιών

ΛΥΣΕΙΣ LOYALTY
ΛΥΣΕΙΣ LOYALTY
Διαμορφώστε επιτυχημένες σχέσεις πιστότητας
Διαμορφώστε επιτυχημένες σχέσεις πιστότητας

Η πιστότητα των πελατών αναδεικνύεται σε έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης.  Ένα ποντοδοτικό σύστημα όμως, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση και την προσέλκυση των πελατών, πόσο μάλλον για τη δημιουργία πιστότητας.

Η διασφάλιση της ενοποιημένης και κατανοητής ανάλυσης των δεδομένων της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών από όλα τα κανάλια επαφής τους με την επιχείρηση, η μέτρηση της απόδοσης των προγραμμάτων loyalty, η δημιουργία mobile εφαρμογών για την πληροφόρηση και διάδραση του πελάτη με την επιχείρηση, οι αυτοματοποιημένες και προσωποιημένες ενημερώσεις για τις τρέχουσες προσφορές που αφορούν τον κάθε πελάτη ανεξάρτητα από το κανάλι αγορών, η δυνατότητα πολλαπλών βαθμίδων και ειδών ανταμοιβής, είναι μερικά από τα απαραίτητα εργαλεία που θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση για να εφαρμόσει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα Loyalty που συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας.

Για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η κα

Για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η κατάλληλη στρατηγική πιστότητας, η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τους πελάτες της ώστε να χτίσει διαδραστικές σχέσεις εμπιστοσύνης και να τους παρέχει εξαιρετικές εμπειρίες αγορών, σε όλα τα σημεία επαφής τους με την επιχείρηση.

Το κατάλληλο μίγμα τεχνολογιών, όπως συστήματα CRM, Analytics, Machine Learning και AI, η υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως Web και Mobile apps για τη στοχευμένη και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συστήματα αυτοματοποιημένων ροών εργασίας για την εξυπηρέτηση των πελατών σε όλο το φάσμα διάδρασης τους με την επιχείρηση και οι απαραίτητες διασυνδέσεις με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και τη συνεχή βελτιστοποίηση της στρατηγικής της.

Στη SingularLogic έχουμε διαμορφώσει τεχνολογικά μερικά από τα πιο επιτυχημένα και πολυπληθή συστήματα Loyalty στην Ελλάδα. Με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ενίσχυση της πιστότητας και του customer experience, προτείνοντας και υλοποιώντας τις κατάλληλες λύσεις που τις βοηθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς που απευθύνονται και να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Τεχνογνωσία και εξειδίκευση
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Τεχνογνωσία και εξειδίκευση
Έμπειροι σύμβουλοι πληροφορικής
Έμπειροι σύμβουλοι πληροφορικής
Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση σε πολλούς κλάδους
Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση σε πολλούς κλάδους
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
Κάντε το επόμενο βήμα
Κάντε το επόμενο βήμα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας                    

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λύσεις και Υπηρεσίες πληροφορικής σχεδιασμένες για τις δικές σας ανάγκες
CRM
Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες & βελτιώστε εστιασμένα το CX

Πλεονέκτημα εσωτερικής οργάνωσης και αποτελεσματικότητας
Μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη

Περισσότερα
MICROSOFT POWER PLATFORM
Τα δεδομένα σας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εργαλεία ψηφιακής αυτοματοποίησης με χαμηλές ή και μηδενικές απαιτήσεις κώδικα για την απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τη δημιουργία εφαρμογών παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσα από την πρόσβαση σε αναλυτικά επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας έτσι την απόδοση της επιχείρησής σας.

Περισσότερα
INTEGRATION SERVICES
Αξιοποιήστε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων σας

Εξειδίκευση, σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές συνδυάζονται για την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφορικών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησής σας να ανταποκρίνεται στοχευμένα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο

Περισσότερα
DATA CENTER SERVICES
Ελαχιστοποιήστε την πολυπλοκότητα και τα κόστη σας

Οι υπηρεσίες Data Center της SingularLogic είναι βασισμένες στο Cloud-as-a-service μοντέλο. Συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις απαλλάσσουν από κοστοβόρες on-premise υποδομές, κόστη συντήρησης και μακροχρόνιες δεσμεύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές λειτουργίας.

Περισσότερα