Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
Field Engineer

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Field Engineer

Main Job Responsibilities

 • The candidate should demonstrate good engineering and problem solving understanding.
 • On site Hardware installation, Support, repair of Retail and IT Equipment.
 • Assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone, remote, on site.
 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.
 • Remotely investigate and address issues using remote access tools.
 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract. 

 

Requirements

 • Bachelor’s degree in IT field, Electronic Engineer.
 • At least 6 months experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Hardware System Support services
 • Prefer experience with Networking, Computing, Hardware support, Printers
 • Proficient skills in Microsoft Office, Windows Operating Systems, basic Networking Equipment.
 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English
 • Very good level of analytical and interpersonal abilities
 • Excellent communication and organizational skills

All CVs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Galaxy CRM Consultant

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά:

Galaxy CRM Consultant

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υλοποίηση πληροφοριακών έργων κυρίως για την εφαρμογή Galaxy CRM της SingularLogic.

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής Πληροφορικής ή σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS-Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

 

Apply Online
Java Developer

The  appropriate  candidate  will  be  responsible  for  requirements  gathering,  develop,  deploy  and  support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Minimum 2 years of experience in J2EE development using EJB and Web Services
 • University degree in IT field 
 • Very good Knowledge in scripting languages
 • System Analysis and Business requirements gathering 
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills 
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages 
Apply Online
Junior SAP Consultant

 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος SAP (BI/BW, ISH, BW/CO) σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Βασικά καθήκοντα:

 • Καταγραφή και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών του πληροφοριακού συστήματος SAP

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 2 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Πολυτεχνείου ή άλλης Ανώτατης Σχολής Θετικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

 

Apply Online
Microsoft BI Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                               Microsoft BI Consultant

Responsibilities:

 • Deliver projects and technical services in complex and challenging environments using the Microsoft SQL Server BI stack. 
 • Mapping a customer’s business problem to an end-to-end technology approach.

 

Requirements:

 • At least 2 years of experience in designing, implementing, and tuning business intelligence implementations based on the Microsoft SQL Server platform (versions 2008 and 2012)
 • Broad understanding of Business Intelligence concepts
 • Experience with designing and developing ETL architecture and solutions (SSIS)
 • Expertise in report design, development and delivery of Reporting Solutions (SSRS)
 • Ability to evaluate end-user business requirements, translate them into technical specifications, and then develop and implement the appropriate technical solutions.
 • Excellent analytical and problem solving skills
 • Ability to manage and prioritize multiple requests from across the business
 • Excellent oral and written communication skills

 

All CVs will be treated with strict confidentiality.

 

 

 

 

 

Apply Online
Network Engineer

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά:

                                                           Network Engineer

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων δικτυακής υποδομής και ασφάλειας.

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση την Πληροφορική ή ανάλογου ιδρύματος με Τεχνολογική Κατεύθυνση
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιασμού, διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύων
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών TCP/IP, Routing, Network Security, Dial up Access, LAN switching, WAN, VoIP
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Εμπειρία σε συστήματα τεχνολογίας δικτύων Cisco, Hewlett Packard, Fortinet.
 • Γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux & MS Windows
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA, CCNP ή άλλων συναφών

 

Η εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

Apply Online
SAP Consultant

 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος SAP (BI/BW,ISH,BW/CO) σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Βασικά καθήκοντα:

 •   Καταγραφή και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 •   Συντονισμός και συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων
 •   Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 •   Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών του πληροφοριακού συστήματος SAP

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 •   5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 •   Πτυχίο Πολυτεχνείου ή άλλης Ανώτατης Σχολής Θετικής κατεύθυνσης
 •   Άριστη γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 •   Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 •   Διαπραγματευτικές ικανότητες, μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα 
 •   Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

 

Apply Online
Siebel CRM Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

Siebel CRM Consultant

The appropriate candidate will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support Siebel solutions.

Requirements

 • Minimum 3 years of experience in a related position
 • University degree in IT field
 • Solid knowledge of Siebel Tools, Business Services, Web services, Workflows, Scripting, EAI, EIM, Order Management etc
 • Knowledge of RDBMS and SQL
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Ability to travel abroad

 

The Group offers training in technology and career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online
SOA Consultant

The  appropriate  candidate  will  be  responsible  for  requirements  gathering,  develop,  deploy  and  support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Knowledge of Oracle SOA Suite 11g (BPEL, OSB)
 • Knowledge of Weblogic Server 11g
 • Knowledge of Oracle RDBMS
 • University degree in IT field 
 • System Analysis and Business requirements gathering 
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills 
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages 
 • Ability to travel abroad  
Apply Online
System Engineer

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

 

                                             Windows/Linux Systems Engineer

 

The right candidate will be responsible for effective provisioning, installation/configuration, operation, and maintenance of systems hardware and software and related infrastructure and ensures that system hardware, operating systems, software systems, and related procedures adhere to organizational values, enabling staff, software development team and Partners.

 

Main Job Responsibilities:

 •     Install, configure, deploy and support  linux and or windows based services and software both on bear metal and on virtual infrastructure
 •     Manage and maintain existing Linux/Windows infrastructure (Active Directory, MS Exchange, MS SQL, Oracle, DNS, LDAP, SSH, Web servers Apache/IIS, MySQL, NGINX)
 •     Handle the development of technical specifications for the procurement of new software/hardware required as per new development team needs
 •     Provide proactive monitor and support for existing and future systems and services
 •     Cooperate with software development teams for setting testing and pilot environments
 •     Follow up IT security policies, standards, guidelines and procedures in place and ensure compliance of all systems and apps under responsibility
 •     Provide support and advice to users when needed

 

Requirements:

 •     5+ years overall hands-on experience with systems management
 •     Windows/Linux Systems Administration
 •    At least 2 years of relevant experience in Virtualization (Hyper-V, VMware, and similar),
 •    Strong hands-on technical infrastructure skills on Servers (installation, configuration, deployment)
 •     A clear understanding of SAN storage technologies (HP, IBM, Brocade)
 •     Good verbal and written communication skills (Greek and English)
 •     Ability to travel

 

The following will be considered as an asset:

 •     Experience in o365 and Azure
 •     Demonstrated very strong knowledge of Centos - Debian/Ubuntu
 •     Microsoft Certifications
 •     Cisco Certifications
 •     IBS AS400 experiense
 •     Cisco Knowledge (ASA,routers,switches)
 •     Nagios and Centreon Knowledge
 •     SAP basic administration skills
 •     Microsoft System Center, OMS knowledge

 

All Cvs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Technical Support Engineers

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και συγκεκριμένα για την κάλυψη έργου που έχει αναλάβει αναζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

                                           Technical Support Engineers   για τις περιοχές:

 • Αθήνα
 • Άκτιο
 • Κεφαλονιά
 • Μύκονος
 • Μυτιλήνη
 • Ρόδος
 • Σάμος
 • Χανιά

 
Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και στην  διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο Hardware / Software καθώς και στην συντήρηση των υπολογιστών και όλου του περιφερειακού εξοπλισμού με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. 

Aπαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με Πληροφορική          
 • Έως 3 έτη ανάλογη εργασιακή εμπειρία
 • Καλή γνώση εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων (System Software)

 • Καλή γνώση Desktop / Server Hardware

 • Καλή γνώση Windows

 • Βασικό επίπεδο γνώσεων σε συστήματα/τεχνολογίες δικτύωσης LAN/WAN
 • Καλή γνώση τεχνικών δομημένης καλωδίωσης για συστήματα τηλεφωνίας και τοπικών δικτύων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, πελατοκεντρική αντίληψη, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας αναγράφοντας την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Apply Online