Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
Data Scientist

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Data Scientist

The appropriate candidate will be responsible for helping the business to acquire clients in analytics field the by providing solutions and insights based on clients’ needs through advanced analytical and modeling techniques.

Responsibilities:

 • Deep dive into complex data sets in order to understand, define and monitor the KPIs and present them in dashboards.
 • Provide customer analysis, profiling, segmentation and reveal hidden trends across customer segments
 • Develop predictive models for churn propensity, customer value & x-sell
 • Proactively deliver actionable insights to drive improvements in performance and help the client to  hit their strategic objectives
 • Deliver stand-alone presentations giving insight on commercial challenges requiring complex analysis, presenting results and recommendations
 • Effectively manage projects and tasks so as to ensure high quality deliverables on time.

 

Requirements:

 • Bachelor degree in Mathematics, Statistics, Operational Research or equivalent analytical field.
 • MSc in Statistics or Applied Mathematics would be a plus
 • 3+ years of experience in a similar position
 • Proven experience of data analysis and statistical techniques including customer profiling, segmentation, cluster analysis and regression analysis
 • Experience in data mining and manipulation with hands-on experience working on very large datasets
 • Proficient in Excel (VBA will be a plus)
 • Excellent knowledge of data mining/statistical tools such as R and SQL
 • Proficient user of MS Office program
 • Excellent analytical and problem solving skills
 • Ability to manage and prioritize multiple requests from across the business
 • Excellent oral and written communication skills
 • Ability to present effectively complex information in a range of audiences
Apply Online
Field Engineer

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Field Engineer

Main Job Responsibilities

 • The candidate should demonstrate good engineering and problem solving understanding.
 • On site Hardware installation, Support, repair of Retail and IT Equipment.
 • Assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone, remote, on site.
 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.
 • Remotely investigate and address issues using remote access tools.
 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract. 

 

Requirements

 • Bachelor’s degree in IT field, Electronic Engineer.
 • At least 6 months experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Hardware System Support services
 • Prefer experience with Networking, Computing, Hardware support, Printers
 • Proficient skills in Microsoft Office, Windows Operating Systems, basic Networking Equipment.
 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English
 • Very good level of analytical and interpersonal abilities
 • Excellent communication and organizational skills

All CVs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Front-End Engineer

The Opportunity

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust, fault-tolerant, scalable web apps and distributed systems to be part or lead a great team that will shape and deliver our offering on the cloud and provide state–of-the art applications to our clients.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Responsibilities

 • Successful delivery of high quality web and mobile software (detail design, understanding functional specification, code, documentation, etc.).
 • Create pixel-perfect responsive UIs.
 • Partner effectively with all team members to deliver against commitments.
 • Work cross-functionally with various teams: product management, QA/QE, various product lines, or business units to drive forward results.
 • Passion for growing and applying technical skills in service to customers.
 • Respect code expectations (e.g. tested, clean and thoughtfully written code with comments, efficiency, deliver on time, conform to best practices).

 

Qualifications

 • BSc/MSc university degree in Computer Science or other related field.
 • Minimum of 2-3 years development experience in all the tiers of web front end development and tools.
 • Knowledge and understanding of HTML5, CSS3.
 • Experience using Bootstrap.
 • Experience developing Single Page Architecture.
 • Exposure to a variety of JavaScript MVC/app frameworks (React, Angular, etc.)
 • Strong knowledge of UI/UX design and best practices
 • 1+ years of experience with CSS framework such as Less, Sass, etc.
 • Knowledge of design patterns and principles (e.g. OO Javascript).
 • Experience with distributed source control management tools (e.g. Git).
 • Experience with build tools.
 • Good understanding of REST standards.
 • Ability to write well-documented, reusable code.
 • Strong problem solving skills and analytical thinking.
 • Excellent communication skills in English (written and verbal).
 • Working in an Agile development environment.
 • Ability to thrive and work autonomously in a fast-paced environment.

 

What will make you special

 • Java and Spring development experience.
 • Typescript.
 • Mobile development experience.
 • Development experience using Ionic.
 • Scrum/Kanban agile methodologies.
 • Atlassian Products (e.g. JIRA, Bitbucket) experience is a plus.

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
Full Stack Engineer

The Opportunity

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust, fault-tolerant, scalable web apps and distributed systems to be part or lead a great team that will shape and deliver our offering on the cloud and provide state–of-the art applications to our clients.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

 

Responsibilities

 • Perform software requirements analysis, participate in research, design, develop and test software and tools, to include development of new work products or enhancing existing applications, systems or embedded products.
 • Code, test, integrate and document software solutions.
 • Follows standard practices and procedures in analyzing situations or data from which answers can be readily obtained.
 • Responsible for resolution of significant and diverse problems and issues of broad scope and complexity.
 • May provide leadership and/or direction to lower level employees and teams.
 • Collaborate with senior management and leadership within engineering and sometimes across the company.
 • Contribute to early quality activities, including peer reviews of estimates, designs and code.
 • Work cross-functionally with various teams: product management, QA/QE, various product lines, or business units to drive forward results.
 • Commitment to team success and positive team dynamics.
 • Passion for growing and applying technical skills in service to customers.

 

Qualifications

 • BSc/MSc university degree in Computer Science or other related field.
 • 5+ year experience in Java, Spring framework and/or JEE.
 • 3+ year development experience in Java multi-threading and design patterns.
 • Deep understanding of object oriented concepts, data structures, algorithms.
 • 3+ experience working with web markup including HTML5, CSS3. Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as Sass and Less.
 • Experience with front-end development using JavaScript and popular frameworks such as Angular or React.
 • 3+ year development experience with databases of any kind.
 • 2+ year development experience in designing and developing Restful services.
 • Good understanding of REST standards.
 • Experience with distributed source control tools (e.g. Git).
 • Experience with build tools.
 • Experience at writing and maintaining unit tests.
 • Ability to write well-documented, reusable code.
 • Strong problem solving skills and analytical thinking.
 • Excellent communication skills in English (written and verbal).
 • Ability to work with cross-functional multicultural teams.
 • Scrum agile methodologies.
 • Never ending desire to self-educate on the latest list of web technologies and bleeding edge browser features/idiosyncrasies.
   

 

What will make you special

 • Spring Boot.
 • Reactive programming.
 • Typescript.
 • NoSQL databases.
 • Big Data frameworks.
 • Atlassian Products (e.g. JIRA, Bitbucket) experience is a plus.

 

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online
Galaxy CRM Consultant

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά:

Galaxy CRM Consultant

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υλοποίηση πληροφοριακών έργων κυρίως για την εφαρμογή Galaxy CRM της SingularLogic.

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής Πληροφορικής ή σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS-Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

 

Apply Online
Junior SAP Consultant

 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος SAP (BI/BW, ISH, BW/CO) σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Βασικά καθήκοντα:

 • Καταγραφή και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών του πληροφοριακού συστήματος SAP

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 2 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Πολυτεχνείου ή άλλης Ανώτατης Σχολής Θετικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

 

Apply Online
Microsoft BI Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                               Microsoft BI Consultant

Responsibilities:

 • Deliver projects and technical services in complex and challenging environments using the Microsoft SQL Server BI stack. 
 • Mapping a customer’s business problem to an end-to-end technology approach.

 

Requirements:

 • At least 2 years of experience in designing, implementing, and tuning business intelligence implementations based on the Microsoft SQL Server platform (versions 2008 and 2012)
 • Broad understanding of Business Intelligence concepts
 • Experience with designing and developing ETL architecture and solutions (SSIS)
 • Expertise in report design, development and delivery of Reporting Solutions (SSRS)
 • Ability to evaluate end-user business requirements, translate them into technical specifications, and then develop and implement the appropriate technical solutions.
 • Excellent analytical and problem solving skills
 • Ability to manage and prioritize multiple requests from across the business
 • Excellent oral and written communication skills

 

All CVs will be treated with strict confidentiality.

 

 

 

 

 

Apply Online
Network Engineer

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά:

                                                           Network Engineer

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων δικτυακής υποδομής και ασφάλειας.

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση την Πληροφορική ή ανάλογου ιδρύματος με Τεχνολογική Κατεύθυνση
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιασμού, διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύων
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών TCP/IP, Routing, Network Security, Dial up Access, LAN switching, WAN, VoIP
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Εμπειρία σε συστήματα τεχνολογίας δικτύων Cisco, Hewlett Packard, Fortinet.
 • Γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux & MS Windows
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA, CCNP ή άλλων συναφών

 

Η εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

Apply Online
SAP Consultant

 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος SAP (BI/BW,ISH,BW/CO) σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Βασικά καθήκοντα:

 •   Καταγραφή και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 •   Συντονισμός και συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων
 •   Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 •   Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών του πληροφοριακού συστήματος SAP

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 •   5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 •   Πτυχίο Πολυτεχνείου ή άλλης Ανώτατης Σχολής Θετικής κατεύθυνσης
 •   Άριστη γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 •   Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 •   Διαπραγματευτικές ικανότητες, μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα 
 •   Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

 

Apply Online
Senior Front-End Engineer

The Opportunity

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust, fault-tolerant, scalable web apps and distributed systems to be part or lead a great team that will shape and deliver our offering on the cloud and provide state–of-the art applications to our clients.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

 

Responsibilities

 • Successful delivery of high quality web and mobile software (detail design, understanding functional specification, code, documentation, etc.).
 • Create pixel-perfect responsive UIs.
 • Partner with Product management team and Staff engineering/Architect and UX team to take Mock into product.
 • Contribute to early quality activities, including peer reviews of estimates, designs and code.
 • Work cross-functionally with various teams: product management, QA/QE, various product lines, or business units to drive forward results.
 • Commitment to team success and positive team dynamics.
 • Passion for growing and applying technical skills in service to customers.

 

Qualifications

 • BSc/MSc university degree in Computer Science or other related field.
 • 4 - 6 years of professional or open-source experience writing JavaScript (not just jQuery).
 • Excellent knowledge and understanding of Javascript.
 • Knowledge and understanding of HTML5, CSS3.
 • Experience using Bootstrap.
 • 2+ years of professional or open-source experience with a JavaScript MVC toolkit in a Single Page Architecture.
 • Angular expertise is highly desired. Alternatively, expertise in any MVC framework for building SPA is acceptable.
 • 2+ years of experience with CSS framework such as Less, Sass, etc.
 • Knowledge of design patterns and principles (e.g. OO Javascript).
 • Familiarity with standard JavaScript async patterns (closures, callbacks, promises, error handling, etc.).
 • Experience coding against RESTful APIs or service oriented middle tiers.
 • Experience with distributed source control management tools (e.g. Git).
 • Experience with build tools.
 • Experience at writing and maintaining unit tests.
 • Good understanding of REST standards.
 • Ability to write well-documented, reusable code.
 • Strong problem solving skills and analytical thinking.
 • Excellent communication skills in English (written and verbal).
 • Ability to work with cross-functional multicultural teams.
 • Scrum/Kanban agile methodologies.
 • Never ending desire to self-educate on the latest list of web technologies and bleeding edge browser features/idiosyncrasies.

 

What will make you special

 • Java and Spring development experience.
 • Typescript.
 • Mobile development experience.
 • Experience with web applications that use responsive design to better support mobile browsers.
 • Development experience using Ionic.
 • Atlassian Products (e.g. JIRA, Bitbucket) experience is a plus.
   

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
Senior Full Stack Engineer

The Opportunity

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust, fault-tolerant, scalable web apps and distributed systems to be part or lead a great team that will shape and deliver our offering on the cloud and provide state–of-the art applications to our clients.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Responsibilities

 • Perform software requirements analysis, participate in research, design, develop and test software and tools, to include development of new work products or enhancing existing applications, systems or embedded products.
 • Full-stack coding experience using Enterprise Java.
 • Contribute to system architecture and design.
 • Code, test, integrate and document software solutions.
 • Follows standard practices and procedures in analyzing situations or data from which answers can be readily obtained.
 • Responsible for resolution of significant and diverse problems and issues of broad scope and complexity.
 • May provide leadership and/or direction to lower level employees and teams.
 • Collaborate with senior management and leadership within engineering and sometimes across the company.
 • Contribute to early quality activities, including peer reviews of estimates, designs and code.
 • Work cross-functionally with various teams: product management, QA/QE, various product lines, or business units to drive forward results.
 • Commitment to team success and positive team dynamics.
 • Passion for growing and applying technical skills in service to customers.
 • Responsible to define the scope, schedule and expectations for the work they execute or lead.
 • Independently determine approach to solutions.

 

Qualifications

 • BSc/MSc university degree in Computer Science or other related field.
 • 7+ year experience in Java, Spring framework and/or JEE.
 • 3+ year development experience in Java multi-threading and design patterns.
 • Deep understanding of object oriented concepts, data structures, algorithms.
 • 3+ experience working with web markup including HTML5, CSS3. Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as Sass and Less.
 • Experience with front-end development using JavaScript and popular frameworks such as Angular or React.
 • 5+ year development experience with databases of any kind.
 • 2+ year development experience in designing and developing Restful services.
 • Good understanding of REST standards.
 • Experience with distributed source control tools (e.g. Git).
 • Experience with build tools.
 • Demonstrable experience working in complex technology environments.
 • Optimum Web Application design for maximum performance.
 • Application Program Interfaces (APIs), Messaging Software and Interoperability Techniques and Standard.
 • Experience at writing and maintaining unit tests.
 • Ability to write well-documented, reusable code.
 • Strong problem solving skills and analytical thinking.
 • Excellent communication skills in English (written and verbal).
 • Ability to work with cross-functional multicultural teams.
 • Scrum agile methodologies.
 • Never ending desire to self-educate on the latest list of web technologies and bleeding edge browser features/idiosyncrasies.

 

What will make you special

 • Spring Boot.
 • Reactive programming.
 • Redux.

 

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online
Siebel CRM Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

Siebel CRM Consultant

The appropriate candidate will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support Siebel solutions.

Requirements

 • Minimum 3 years of experience in a related position
 • University degree in IT field
 • Solid knowledge of Siebel Tools, Business Services, Web services, Workflows, Scripting, EAI, EIM, Order Management etc
 • Knowledge of RDBMS and SQL
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Ability to travel abroad

 

The Group offers training in technology and career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online
SOA Consultant

The  appropriate  candidate  will  be  responsible  for  requirements  gathering,  develop,  deploy  and  support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Knowledge of Oracle SOA Suite 11g (BPEL, OSB)
 • Knowledge of Weblogic Server 11g
 • Knowledge of Oracle RDBMS
 • University degree in IT field 
 • System Analysis and Business requirements gathering 
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills 
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages 
 • Ability to travel abroad  
Apply Online
Technical Support Engineers

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και συγκεκριμένα για την κάλυψη έργου που έχει αναλάβει αναζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

                                           Technical Support Engineers   για τις περιοχές:

 • Αθήνα
 • Άκτιο
 • Κεφαλονιά
 • Μύκονος
 • Μυτιλήνη
 • Ρόδος
 • Σάμος
 • Χανιά

 
Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και στην  διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο Hardware / Software καθώς και στην συντήρηση των υπολογιστών και όλου του περιφερειακού εξοπλισμού με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. 

Aπαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με Πληροφορική          
 • Έως 3 έτη ανάλογη εργασιακή εμπειρία
 • Καλή γνώση εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων (System Software)

 • Καλή γνώση Desktop / Server Hardware

 • Καλή γνώση Windows

 • Βασικό επίπεδο γνώσεων σε συστήματα/τεχνολογίες δικτύωσης LAN/WAN
 • Καλή γνώση τεχνικών δομημένης καλωδίωσης για συστήματα τηλεφωνίας και τοπικών δικτύων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, πελατοκεντρική αντίληψη, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας αναγράφοντας την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Apply Online
Voice / Network Engineer

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά:

Voice / Network Engineer

Βασικά Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση εταιρικών συστημάτων τηλεφωνίας
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων δικτύων τηλεφωνίας και διασυνδέσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση συστημάτων call centers και καταγραφής φωνής

 

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ανάλογη θέση

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε τηλεπικοινωνίες ή πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Εμπειρία στη λειτουργία και στη διαχείριση δικτύων τηλεφωνίας

 • Τεχνολογίες IP routing & switching

 • Κύρια πρωτόκολλα δρομολόγησης

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες τηλεφωνίας τύπου PBX, VoIP και IP telephony  

 • Καλή γνώση πρωτοκόλλων Η.323, SIP

 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις σε συστήματα τηλεφωνίας

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)

 • Να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών

 

H εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

 

 

 

 

Apply Online
Voice / Network Engineer

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά:

Voice / Network Engineer

Βασικά Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση εταιρικών συστημάτων τηλεφωνίας
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων δικτύων τηλεφωνίας και διασυνδέσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση συστημάτων call centers και καταγραφής φωνής

 

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ανάλογη θέση

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε τηλεπικοινωνίες ή πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Εμπειρία στη λειτουργία και στη διαχείριση δικτύων τηλεφωνίας

 • Τεχνολογίες IP routing & switching

 • Κύρια πρωτόκολλα δρομολόγησης

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες τηλεφωνίας τύπου PBX, VoIP και IP telephony  

 • Καλή γνώση πρωτοκόλλων Η.323, SIP

 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις σε συστήματα τηλεφωνίας

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)

 • Να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών

 

H εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

 

 

 

 

Apply Online