Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
.Net Software Engineer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

Strong and proven experience with:

 • Microsoft Visual Studio
 • .NET framework 4+ (C#)
 • ASP.NET MVC & Web API
 • Microsoft SQL Server & T-SQL
 • Objected Oriented Principles & Software design patterns .  
 • 3+ year’s development experience on full-life cycle projects
 • Ability to demonstrate skills in analysis, design, implementation, and development process.

 

Pluses:

 • Experience on Git and source control process
 • Experience on Azure
 • Front End Development experience
 • Unit Testing

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All Cvs will be treated with strict confidentiality

 

 

 

 

Apply Online
Customer Support Helpline Engineer

SingularLogic in the context of its continuous growth and development, is seeking for a high caliber professional for the following position:

                                        Customer Support Helpline Engineer

Main Job Responsibilities

 • Provide First level support in order to assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone and remote.

 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.

 • Remotely investigate and address issues using remote access tools.

 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract.

 • Processing requests received via telephone, email or ticketing system

 

Requirements

 • Degree in IT field, Electronic Engineer  

 • The candidate should demonstrate good engineering and problem solving understanding.

 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English

 • Very good level of analytical and interpersonal abilities

 • Excellent Communication and organizational skills

 • Ability to work under pressure, multitask and prioritize

 • Team working attitude
 • At least 1 year experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Support services, will be considered as an asset.

 

Apply Online
ERP Consultants

SingularLogic, due to its continuous growth and development, is seeking for high caliber professionals for the following position:

                                          ERP Consultants

Main Responsibilities:

 • Participation in the analysis, design and iplementation/customization/parameterization of ERP applications
 • Execution at delivery work that meets or exceeds expectations based on strong understanding of the client’s business and needs.
 • Cooperation with users to define system requirements and resolution of complex problems
 • Expertise offer to clients, implementation and professional services
 • Identifying, tracking, reporting and resolution of issues in a timely manner
 • Assistance in presales efforts

 

Requirements:

 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • University degree (preferably in IT field)
 • Very good knowledge of ERP Application Software (SingularLogic ERP Applications, will be considered as an asset)
 • Experience in SQL Database or Oracle Database
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Excellent PC skills (MS-office)

 

The Company offers career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated in strict confidentialit

Apply Online
Field Engineer

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Field Engineer (Athens & Thessaloniki)

Main Job Responsibilities

 • On site Hardware installation, Support, repair of Retail and IT Equipment.
 • Assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone, remote, on site.
 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.
 • Investigate and address issues using remote access tools.
 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract. 

 

Requirements

 • Bachelor’s degree in IT field, Electronic Engineer.
 • At least 6 months experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Hardware System Support services
 • Prefer experience with Networking, Computing, Hardware support, Printers
 • Proficient skills in Microsoft Office, Windows Operating Systems, basic Networking Equipment.
 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English
 • Very good level of analytical and interpersonal abilities
 • Excellent communication and organizational skills

All CVs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Java Software Engineer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

 • At least one MVC Framework like Struts, or Spring framework
 • Hibernate or JPA for databases
 • Dependency Injection (@Resource)
 • SOAP based Web Services (JAX-WS)
 • Markup Languages like HTML, XML and JSON
 • Some build tool (AntMaven, etc.)
 • Application server/container configuration management and application deployment (TomcatJBoss, etc.)
 • Object Oriented Principles & Software design patterns
 • At least 5 years of relevant experiene

 

Pluses

 • Liferay DXP Platform
 • Version Control mostly Git.Get comfortable writing Java code using latest API changes
 • Front end development experience (AJAX, jQuery, Angular, etc.)
 • JUnit (or other Unit Testing framework)

 

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
PHP Software Engineer

We are looking for a motivated PHP Software Engineer  to join our agile team of professionals. If you are passionate about technology, constantly seeking to learn and improve skill set, then you are the type of person we are looking for!

 

Responsibilities

 • Write well-designed code

 • Produce detailed specifications
 • Interface with internal teams to gather requirements and develop software solutions
 • Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong feature quality
 • Contribute in all phases of the development lifecycle

 

Requirements

 • Full-stack developer with at least 3 years of working experience
 • Previous working experience as a PHP developer for 2 years
 • Experience in HTML5, CSS3, jQuery and JavaScript.
 • Familiarity with SOLID principles and software design patterns
 • Experience consuming and developing REST APIs
 • Hands on experience with SQL schema design
 • Creative and efficient problem solver
 • Keen to learn new technologies

 

Nice to have

 • Knowledge of Laravel Framework
 • Knowledge of at least one javascript framework/library (Angular, React, Vue.js)
 • Familiarity with LAMP environments

 

 

•   Backend programming experience, ideally .NET - .NetCore

•   Knowledge of Docker/Docker-Compose

Apply Online
Retail Systems Consultants

Η SingularLogic στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά:

Retail Systems Consultants

 

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με πελάτες Λιανικής με στόχο τον προσδιορισμό αναγκών τους, αξιολόγηση και ικανοποίηση αυτών

 • Δημιουργία και διατήρηση της σχέσης μεταξύ νέων και υφιστάμενων πελατών     

 • Τεχνική υποστήριξη στις εφαρμογές πελατών

 • Παροχή χρήσιμων προτάσεων για βελτίωση

 • Ολοκλήρωση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση Πληροφορική

 • Γνώσεις SQL Server

 • Προηγούμενη εμπειρία σε εφαρμογές Retail

 • Γνώση Αγγλικών σε άριστο επίπεδο

 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Ικανότητα Διαχείρισης Χρόνου

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Ευελιξία στις πρόσθετες εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έργου

 • Ευελιξία σε ταξίδια

 • Δίπλωμα οδήγησης

 

 

 

Apply Online
SAP CO Senior Consultants

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 SAP CO Senior Consultants

 

We are looking for:

Experienced SAP CO Senior Consultants, who will design and implement technology solutions for SAP applications, with deep knowledge in production cost processes.

 

Responsibilities

 • Responsible for requirements gathering, design, develop, deploy and support SAP solutions

 • Analyze/ Design/ Configure/ Implement solution based on customer’s business and technological needs and propose solutions to improve their operations.

 • Prepare blue print documents

 • Train users/Participate in UAT/Support users

Job Requirements

 • At least five (5) years’ experience in a similar position with the relevant SAP functional experience

 • Ideally have exposure in S/4 HANA

 • University degree, preferably in IT field  

 • System Analysis and Business requirements gathering

 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 • Skilled in implementation, customization and maintenance of SAP CO, with deep knowledge in production cost process analysis/design/configuration.

 • Have advanced architectural knowledge of SAP integration.

 • Strong communication skills with the ability to communicate at all levels of the business

 • Have been involved in numerous SAP CO implementation projects (ECC6 and S4Hana), of mid-big scale.

   

Soft Skills

 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environment

 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills

 • Initiative and enthusiastic

 • Results oriented

 

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

 

Apply Online
SAP FICO Senior Consultants

We are looking for:

Experienced SAP FICO Senior Consultants, who will design and implement technology solutions for SAP applications, with deep knowledge in production cost processes.

 

Responsibilities

 • Responsible for requirements gathering, design, develop, deploy and support SAP solutions

 • Analyze/ Design/ Configure/ Implement solution based on customer’s business and technological needs and propose solutions to improve their operations.

 • Prepare blue print documents

 • Train users/Participate in UAT/Support users

Job Requirements

 • At least five (5) years’ experience in a similar position with the relevant SAP functional experience

 • Ideally have exposure in S/4 HANA

 • University degree, preferably in IT field  

 • System Analysis and Business requirements gathering

 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 • Skilled in implementation, customization and maintenance of SAP FICO, with deep knowledge in cost process analysis/design/configuration, Accounts Payable, Accounts Receivable, Financial Accounting, Fixed Asset Accounting, Inter-company Accounting, Project System, Management Accounting

 • Have advanced architectural knowledge of SAP integration.

 • Strong communication skills with the ability to communicate at all levels of the business

 • Have been involved in numerous SAP FICO implementation projects (ECC6 and S4Hana), of mid-big scale.

   

Soft Skills

 • Be adaptable 

 • Self-motivated

 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environment

 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills

 • Initiative and enthusiastic

 • Results-oriented 

   

We offer

 • Attractive remuneration package

 • Training & Certifications

 • Friendly working environment

 • Work/life balance

 • Opportunity to develop your career and skills by joining complex and large projects

 • Private insurance

 

Apply Online
SAP SD Senior Consultans

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 SAP SD Senior Consultants

 

We are looking for:

Experienced SAP SD Senior Consultants, who will design and implement technology solutions for SAP applications, especially for S4Hana

 

Responsibilities

 • Responsible for requirements gathering, design, develop, deploy and support SAP solutions, especially for S4Hana

 • Analyze/ Design/ Configure/ Implement solution based on customer’s business and technological needs and propose solutions to improve their operations.

 • Prepare blue print documents

 • Train users/Participate in UAT/Support users

 

Job Requirements

 • Minimum of 5 years of experience in a SAP full cycle implementation as well as in support projects.

 • Minimum of 5 years designing and configuring SAP SD modules.

 • Ideally have exposure in S/4 HANA

 • University degree, preferably in IT field  

 • System Analysis and Business requirements gathering

 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 • Skilled in implementation, customization and maintenance of SAP SD.

 • Have advanced architectural knowledge of SAP integration.

 • Strong communication skills with the ability to communicate at all levels of the business

 • Have been involved in numerous SAP SD implementation projects (ECC6 and S4Hana), of mid-big scale.

 

Soft Skills

 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environment

 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills

 • Initiative and enthusiastic

 • Results oriented

All applications will be treated with stricted confidantiality

Apply Online
Software Engineer (Web)

We are looking for a Software Engineer to join our development team. You will be part of a team working with cutting edge technologies including Docker/Kubernetes, angular 8/9, dotnet.core, GoLang and more.

This team is responsible for the design and development of new products such as (but not limited to) ERP/CRM web applications and operates in an agile way.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

 

Your Main Responsibilities will be:

•  Write well designed, testable, efficient software modules

•  Provide solutions in technical problems

•  Participate to the technical design of the solution

The ideal candidate must have:

•  University degree in the field of Computer Science or Information System

•  At least 3 years in similar position.

•  Strong Javascript or typescript skills.

•  Good knowledge of HTML, CSS, and Web standards.

•  Experience with at least one JavaScript frameworks e.g. Angular, Vue.js, React.

•  Experience working with RESTful JSON APIs and single page applications.

•  Familiarity with Git.

•  Basic CLI knowledge.

•  Experience with modern build tools.

•  Basic SQL knowledge

 Plus

•   knowledge of C#.

•   Knowledge of Jenkins CI/CD. 

•   Backend programming experience, ideally .NET - .NetCore

•   Knowledge of Docker/Docker-Compose

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated strictly confidential

Apply Online