Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
.Net Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

Strong and proven experience with:

 • Microsoft Visual Studio
 • .NET framework 4+ (C#)
 • ASP.NET MVC & Web API
 • Microsoft SQL Server & T-SQL
 • Objected Oriented Principles & Software design patterns .  
 • 3+ year’s development experience on full-life cycle projects
 • Ability to demonstrate skills in analysis, design, implementation, and development process.

 

Pluses:

 • Experience on Git and source control process
 • Experience on Azure
 • Front End Development experience
 • Unit Testing

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All Cvs will be treated with strict confidentiality

 

 

 

 

Apply Online
Android Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.
 

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Job Responsibilities

 • Deliver enhancements related to Android application
 • Develops software as per technical requirements
 • Work with product teams on new product ideas, designs, prototypes and estimates
 • Keep up-to-date on current and upcoming features in relevant products and platforms

 

Requirements

 • 2+ years of Java software development
 • Knowledge and demonstrable work on the current Android platform, including the latest Oreo and Pie versions
 • Keep up-to-date on the latest Android SDK developments; respond to customer feedback & testing
 • Self-motivated, and can excel in a team-based environment
 • Advantage:Experience shipping one or more Android apps, currently available on Google Play
  Experience with the latest Android and Google Play Services APIs Proficient Android SDK & Android Studio
 • Solid understanding of Object-Oriented Design and Programming Experience interfacing with server APIs via JSON

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated strictly confidential

 

Apply Online
Customer Support Helpline Engineer |

SingularLogic in the context of its continuous growth and development, is seeking for a high caliber professional for the following position:

                                        Customer Support Helpline Engineer

Main Job Responsibilities

 • Provide First level support in order to assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone and remote.

 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.

 • Remotely investigate and address issues using remote access tools.

 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract.

 • Processing requests received via telephone, email or ticketing system

 

Requirements

 • Degree in IT field, Electronic Engineer  

 • The candidate should demonstrate good engineering and problem solving understanding.

 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English

 • Very good level of analytical and interpersonal abilities

 • Excellent Communication and organizational skills

 • Ability to work under pressure, multitask and prioritize

 • Team working attitude
 • At least 1 year experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Support services, will be considered as an asset.

 

Apply Online
ERP Consultants (Athens & Thessaloniki)

SingularLogic, due to its continuous growth and development, is seeking for a high caliber professional for the following position:

                                          ERP Consultants (based in Athens and Thessaloniki)

Main Responsibilities:

 • Participation in the analysis, design and iplementation/customization/parameterization of ERP applications
 • Execution at delivery work that meets or exceeds expectations based on strong understanding of the client’s business and needs.
 • Cooperation with users to define system requirements and resolution of complex problems
 • Expertise offer to clients, implementation and professional services
 • Identifying, tracking, reporting and resolution of issues in a timely manner
 • Assistance in presales efforts

 

Requirements:

 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • University degree (preferably in IT field)
 • Very good knowledge of ERP Application Software (SingularLogic ERP Applications, will be considered as an asset)
 • Experience in SQL Database or Oracle Database
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Excellent PC skills (MS-office)

 

The Company offers career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated in strict confidentiality

 

Apply Online
Field Engineer

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Field Engineer (Athens & Thessaloniki)

Main Job Responsibilities

 • On site Hardware installation, Support, repair of Retail and IT Equipment.
 • Assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone, remote, on site.
 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.
 • Investigate and address issues using remote access tools.
 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract. 

 

Requirements

 • Bachelor’s degree in IT field, Electronic Engineer.
 • At least 6 months experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Hardware System Support services
 • Prefer experience with Networking, Computing, Hardware support, Printers
 • Proficient skills in Microsoft Office, Windows Operating Systems, basic Networking Equipment.
 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English
 • Very good level of analytical and interpersonal abilities
 • Excellent communication and organizational skills

All CVs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Front-End Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

 

Requirements

 • BSc / Undergraduate in Informatics / Computer Science

 • Very Good knowledge in HTML5, CSS3, JavaScript

 • Good Knowledge in Angular4+ and/or React

 • Experience in using the GitHub / Git environment.

 • Mini portfolio / proven experience on Web app/apps

 • At least 3 years experience in a similar position

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

 

Apply Online
iOS Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust mobile applications on iOS to improve our mobile offering for all our services and products.

If you are a talented mobile developer  looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be.

 

 Requirements

 • Experience developing iOS apps.
 • 2+ years of iOS development experience using the SWIFT framework
 • 2 at least apps published in AppStore
 • Demonstrated experience developing iOS applications in a professional setting
 • Passionate about mobile development and writing correct, and efficient code
 • Solid grasp of iOS networking and REST Web Services
 • Understanding of iOS development tools and the development life cycle
 • Familiarity with iOS provisioning, and App Store deployment

 

Soft Skills

 • Team Player

 • Passionate Explorer & Problem Solver

 • Self-motivated

 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
Java Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

 • At least one MVC Framework like Struts, or Spring framework
 • Hibernate or JPA for databases
 • Dependency Injection (@Resource)
 • SOAP based Web Services (JAX-WS)
 • Markup Languages like HTML, XML and JSON
 • Some build tool (AntMaven, etc.)
 • Application server/container configuration management and application deployment (TomcatJBoss, etc.)
 • Object Oriented Principles & Software design patterns
 • At least 5 years of relevant experiene

 

Pluses

 • Liferay DXP Platform
 • Version Control mostly Git.Get comfortable writing Java code using latest API changes
 • Front end development experience (AJAX, jQuery, Angular, etc.)
 • JUnit (or other Unit Testing framework)

 

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
Junior SAP Consultant

 

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 Junior SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

 

Job Requirements

 • At least one (1) year experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Good knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

Apply Online
SAP Consultant

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

Job Requirements

 • At least two(2) years experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Solid Knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 

 

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

 

Apply Online
Senior Integration Consultant

The appropriate candidate will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Experience in Enterprise Integration practices in on-premises and/or cloud environments

 • Experience in Enterprise Service Oriented Architectures (SOA) techniques

 • Experience in Enterprise functionalities and integration layers like Enterprise Services Bus (ESB), Business Process Management, Business Rules

 • Experience in integration platforms like Oracle, WebSphere, Appian etc.

 • University degree in IT field

 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills

 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments

 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

Apply Online
Web Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.
 

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Opportunity

We are looking for an AngularJS Developer to join our development team working on new features for our ERP/CRM web application but also in new projects.

 

Requirements

 • Strong Javascript skills
 • Good knowledge of HTML, CSS, and Web standards
 • Experience with JavaScript frameworks e.g. Angular, Vue.js
 • Experience working with RESTful JSON APIs and single page applications.
 • Familiarity with Git
 • Basic CLI knowledge
 • Experience with modern build tools

 

Plus

 • Bootstrap 3/4
 • Backend programming experience, ideally .NET
 • SQL knowledge

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated strictly confidential

Apply Online