Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
.Net Software Engineer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

We are seeking technologists that have a strong knowledge architecting and developing robust, fault-tolerant, scalable web apps and distributed systems to be part or lead a great team that will shape and deliver our offering on the cloud and provide state–of-the art applications to our clients.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be.

 

Requirements

Strong and proven experience with:

 • OOP , design patterns and algorithms
 • .NET framework, C#,  ASP.NET (MVC, Web Api)
 • Sql Server and data access methods ( Entity Framework, ADO.NET or other)
 • Web Services (WCF, REST and SOAP)
 • Developing reach front end interfaces utilizing JavaScript libraries such as JQuery.  
 • 2+ year’s development experience on full-life cycle projects
 • Ability to demonstrate skills in analysis, design, implementation, and development process.

 

Pluses:

 • Api design
 • Azure

 

All Cvs will be treated with strict confidentiality

 

 

 

 

Apply Online
Field Engineer

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                         Field Engineer

Main Job Responsibilities

 • The candidate should demonstrate good engineering and problem solving understanding.
 • On site Hardware installation, Support, repair of Retail and IT Equipment.
 • Assist users in resolving software/hardware/system related issues by phone, remote, on site.
 • Provide workaround steps for customers to prevent or minimize impact of problem reported.
 • Remotely investigate and address issues using remote access tools.
 • Confirms support contract status and determines whether requested support is in scope of the contract. 

 

Requirements

 • Bachelor’s degree in IT field, Electronic Engineer.
 • At least 6 months experience providing end user support in an IT/computer-related field ideally in Hardware System Support services
 • Prefer experience with Networking, Computing, Hardware support, Printers
 • Proficient skills in Microsoft Office, Windows Operating Systems, basic Networking Equipment.
 • Advanced business writing and verbal communication skills both in Greek and English
 • Very good level of analytical and interpersonal abilities
 • Excellent communication and organizational skills

All CVs will be treated with strict confidentiallity

 

Apply Online
Java Developer

The  appropriate  candidate  will  be  responsible  for  requirements  gathering,  develop,  deploy  and  support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Minimum 2 years of experience in J2EE development using EJB and Web Services
 • University degree in IT field 
 • Very good Knowledge in scripting languages
 • System Analysis and Business requirements gathering 
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills 
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages 
Apply Online
Junior SAP Consultant

 

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 Junior SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

 

Job Requirements

 • At least one (1) year experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Good knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

Apply Online
Microsoft BI Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

                                               Microsoft BI Consultant

Job Responsibilities:

 • Deliver projects and technical services in complex and challenging environments using the Microsoft SQL Server BI stack. 
 • Mapping a customer’s business problem to an end-to-end technology approach.

 

Requirements:

 • At least 2 years of experience in designing, implementing, and tuning business intelligence implementations based on the Microsoft SQL Server platform (versions 2008 and 2012)
 • Broad understanding of Business Intelligence concepts
 • Experience with designing and developing ETL architecture and solutions (SSIS)
 • Expertise in report design, development and delivery of Reporting Solutions (SSRS)
 • Ability to evaluate end-user business requirements, translate them into technical specifications, and then develop and implement the appropriate technical solutions.
 • Excellent analytical and problem solving skills
 • Ability to manage and prioritize multiple requests from across the business
 • Excellent oral and written communication skills

 

All CVs will be treated with strict confidentiality.

 

 

 

 

 

Apply Online
SAP Consultant

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

Job Requirements

 • At least two(2) years experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Solid Knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 

 

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

 

Apply Online
Siebel CRM Consultant

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

Siebel CRM Consultant

The appropriate candidate will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support Siebel solutions.

Requirements

 • Minimum 2 years of experience in a related position
 • University degree in IT field
 • Solid knowledge of Siebel Tools, Business Services, Web services, Workflows, Scripting, EAI, EIM, Order Management etc
 • Knowledge of RDBMS and SQL
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Ability to travel abroad

 

The Group offers training in technology and career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online
SOA Consultant

The  appropriate  candidate  will  be  responsible  for  requirements  gathering,  develop,  deploy  and  support solutions based on Integration Platforms.
 
Requirements

 • Knowledge of Oracle SOA Suite 11g (BPEL, OSB)
 • Knowledge of Weblogic Server 11g
 • Knowledge of Oracle RDBMS
 • University degree in IT field 
 • System Analysis and Business requirements gathering 
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills 
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages 
 • Ability to travel abroad  
Apply Online
Systems Engineer

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

 

                                                                    Systems Engineer

 

The right candidate will be responsible for effective provisioning, installation/configuration, operation, and maintenance of systems hardware and software and related infrastructure and ensures that system hardware, operating systems, software systems, and related procedures adhere to organizational values, enabling staff, software development team and Partners.

 

Job Responsibilities:

 • Install, configure and maintain computer & network equipment, operating systems and application
 • Troubleshoot system, network & application problems, diagnosing and solving hardware or software faults
 • Provide technical support, either on site or remotely, to help set up systems or resolve issues
 • Take ownership of clients’ problems, following up the status, communicating progress and following through to ensure complete resolution
 • Assist with the roll-out of new services and applications & the maintenance of current ones
 • Log enquiries with descriptions of issues, progress and solutions
 • Identify, evaluate and recommend improvements in technologies and practices and work with other technical staff to develop relevant architectures, technologies, policies and procedures

 

Requirements:

 • Degree in Computer Science or equivalent experience
 • Minimum 3 years of experience in technical support position
 • Experience in deployment, administration & troubleshooting of Microsoft products and platforms (Windows, AD, SQL, AZURE, Office365)
 • Experience on virtualization platforms (VMware, KVM, Hyper-V)
 • Experience in troubleshooting common IT problems
 • Working knowledge of common information technologies & Cloud concepts
 • Certifications (Microsoft and/or VMware) will be an asset

 • Very good verbal and written communication skills (Greek and English)

All CVs will be treated with strict confidentiality

 

 

 

Apply Online
Web Developer

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for a:

 

Web Developer

Requirements

 • University degree in IT field
 • At least two (2) years of programming experience in Web technologies (JavaScript, EXTJS,PHP5)
 • Solid Knowledge of Databases (Microsoft SQL Server ή Oracle ή MySQL)
 • Portfolio of Websites' Development and/or knowledge of Mobile Applications will be considered as assets
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments 
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 

The Group offers training in technology and career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated with strict confidentiality.

Apply Online