Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SingularLogic;

Παρακάτω θα δείτε αναρτημένες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Εάν δεν υπάρχει αναρτημένη θέση εργασίας ή οι υπάρχουσες θέσεις δεν ταιριάζουν στο προφίλ σας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να απασχοληθείτε στην εταιρεία επιλέγοντας τομέα απασχόλησης (Function) κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης της εταιρείας θα βρείτε στον σύνδεσμο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Apply Online
.Net Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

Strong and proven experience with:

 • Microsoft Visual Studio
 • .NET framework 4+ (C#)
 • ASP.NET MVC & Web API
 • Microsoft SQL Server & T-SQL
 • Objected Oriented Principles & Software design patterns .  
 • 3+ year’s development experience on full-life cycle projects
 • Ability to demonstrate skills in analysis, design, implementation, and development process.

 

Pluses:

 • Experience on Git and source control process
 • Experience on Azure
 • Front End Development experience
 • Unit Testing

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All Cvs will be treated with strict confidentiality

 

 

 

 

Apply Online
Android Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.
 

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Job Responsibilities

 • Deliver enhancements related to Android application
 • Develops software as per technical requirements
 • Work with product teams on new product ideas, designs, prototypes and estimates
 • Keep up-to-date on current and upcoming features in relevant products and platforms

 

Requirements

 • 2+ years of Java software development
 • Knowledge and demonstrable work on the current Android platform, including the latest Oreo and Pie versions
 • Keep up-to-date on the latest Android SDK developments; respond to customer feedback & testing
 • Self-motivated, and can excel in a team-based environment
 • Advantage:Experience shipping one or more Android apps, currently available on Google Play
  Experience with the latest Android and Google Play Services APIs Proficient Android SDK & Android Studio
 • Solid understanding of Object-Oriented Design and Programming Experience interfacing with server APIs via JSON

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated strictly confidential

 

Apply Online
ERP Consultants (Athens & Thessaloniki)

SingularLogic, due to its continuous growth and development, is seeking for a high caliber professional for the following position:

                                          ERP Consultants (based in Athens and Thessaloniki)

Main Responsibilities:

 • Participation in the analysis, design and iplementation/customization/parameterization of ERP applications
 • Execution at delivery work that meets or exceeds expectations based on strong understanding of the client’s business and needs.
 • Cooperation with users to define system requirements and resolution of complex problems
 • Expertise offer to clients, implementation and professional services
 • Identifying, tracking, reporting and resolution of issues in a timely manner
 • Assistance in presales efforts

 

Requirements:

 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • University degree (preferably in IT field)
 • Very good knowledge of ERP Application Software (SingularLogic ERP Applications, will be considered as an asset)
 • Experience in SQL Database or Oracle Database
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages
 • Excellent PC skills (MS-office)

 

The Company offers career opportunities in a dynamic and fast moving working environment.

All CVs will be treated in strict confidentiality

 

Apply Online
Front-End Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

 

Requirements

 • BSc / Undergraduate in Informatics / Computer Science

 • Very Good knowledge in HTML5, CSS3, JavaScript

 • Good Knowledge in Angular4+ and/or React

 • Experience in using the GitHub / Git environment.

 • Mini portfolio / proven experience on Web app/apps

 • At least 3 years experience in a similar position

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

 

Apply Online
Java Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Requirements

 • At least one MVC Framework like Struts, or Spring framework
 • Hibernate or JPA for databases
 • Dependency Injection (@Resource)
 • SOAP based Web Services (JAX-WS)
 • Markup Languages like HTML, XML and JSON
 • Some build tool (AntMaven, etc.)
 • Application server/container configuration management and application deployment (TomcatJBoss, etc.)
 • Object Oriented Principles & Software design patterns
 • At least 5 years of relevant experiene

 

Pluses

 • Liferay DXP Platform
 • Version Control mostly Git.Get comfortable writing Java code using latest API changes
 • Front end development experience (AJAX, jQuery, Angular, etc.)
 • JUnit (or other Unit Testing framework)

 

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

Apply Online
Junior SAP Consultant

 

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 Junior SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

 

Job Requirements

 • At least one (1) year experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Good knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

Apply Online
SAP Consultant

 

SingularLogic in the context of its dynamic growth and development, is seeking for :

 

                                                                 SAP Consultants

 

The appropriate candidates will be responsible for requirements gathering, develop, deploy and support SAP (BI/BW,ISH,BW/CO, FI, SD,MM) solutions.

 

Job Requirements

 • At least two(2) years experience in a similar position
 • Univeristy degree, preferably in IT field  
 • Solid Knolwedge of Databases (RDBMS) 
 • System Analysis and Business requirements gathering
 • Excellent communication, organization capabilities and presentation skills
 • Ability to work effectively as part of a team in multi-task environments
 • Fluent oral and written command of the Greek and English languages

 

 

All applications will be treated with stricted confidantiality

 

 

Apply Online
UI/UX

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.

Requirements

 • A skilled designer fluent in modern web design best practices including all aspects of responsive web design

 • Proficiency in Photoshop, Illustrator, Adobe XD/Sketch or other visual design and wire-framing tools

 • Experience creating graphical assets and implementing them in code

 • Expertise creating clean code from your designs using HTML/CSS

 • The ability to demonstrate logic and reasoning behind designs

 • Is able to error check, proofread and thoroughly test their own work.

 • Experience with GitHub or similar cloud-based versioning control system
 • At least 1 year experience in relevant position

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated with strict confidentiality

 

Apply Online
Web Developer

We are seeking technologists with strong passion to stay on the cutting edge of technology.
 

If you are a talented software engineer looking to challenge your skills and delivery attitude then this is the place to be!

Opportunity

We are looking for an AngularJS Developer to join our development team working on new features for our ERP/CRM web application but also in new projects.

 

Requirements

 • Strong Javascript skills
 • Good knowledge of HTML, CSS, and Web standards
 • Experience with JavaScript frameworks e.g. Angular, Vue.js
 • Experience working with RESTful JSON APIs and single page applications.
 • Familiarity with Git
 • Basic CLI knowledge
 • Experience with modern build tools

 

Plus

 • Bootstrap 3/4
 • Backend programming experience, ideally .NET
 • SQL knowledge

 

Soft Skills

 • Team Player
 • Passionate Explorer & Problem Solver
 • Ability to learn new technologies & methodologies

 

All CVs will be treated strictly confidential

Apply Online