Δελτία Τύπου

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης του έργου «Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ένωσης εταιρειών SingularLogic - Space Hellas - Top Vision 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Commercial Real Estate επιχειρήσεων

“H επεκτάσιμη λύση CFMS Real Estate καλύπτει ολοκληρωμένα τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου….  Εκτός από ένα εύχρηστο εργαλείο παραγωγικότητας που οργανώνει, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τον χρόνο διαχείρισης, η λύση αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις καθώς παράγει δυναμικά πληροφορίες που αφορούν στους δείκτες απόδοσης του κάθε ακινήτου, τις ταμειακές ροές της επιχείρησης και επιτρέπει τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου .…”

Με εστίαση στις τεχνολογίες της Microsoft, ο Βασίλης Μαλισιόβας αναλαμβάνει Business Applications Services Manager, στη SingularLogic

Η SingularLogic στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επενδύει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της,  σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής κορυφαίων Διεθνών οίκων για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων των πελατών της, ενέταξε στο δυναμικό της τον κ. Βασίλη Μαλισιόβα, ως επικεφαλής του τμήματος Business Applications Services με εξειδίκευση στις τεχνολογίες της Microsoft.

Εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση του Leasing

"... Η διαχείριση της πολυπλοκότητας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η απρόσκοπτη συμμόρφωση στο δυναμικό ρυθμιστικό πλαίσιο και η παροχή ορθών πληροφοριών στις Αρχές, μπορεί να προκαλέσει σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις..." Δείτε περισσότερα

της Ρένιας Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager, στη SingularLogic

Η SingularLogic ανέλαβε το έργο “Managed Printing Services” για τις εταιρείες Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOSPITAL, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ & Y-LOGIMED του Hellenic Healthcare Group

Η SingularLogic ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών του Hellenic Healthcare Group (HHG), το έργο “Managed Printing Services (MPS)” για τις εταιρείες του ομίλου Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN HOSPITAL, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και Y-LOGIMED.

Δυναμική επαναφορά της SingularLogic το 2021

Η στρατηγική επιλογή της Space Hellas για είσοδο στον κλάδο του Software Integration με την εξαγορά από κοινού με την Epsilon Νet, της εταιρείας SingularLogic και την απόκτηση από τη Space Hellas του πλειοψηφικού ποσοστού 60% και της διοίκησης αυτής, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις 2021 της SingularLogic, οι οποίες αναδεικνύουν το αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων ως απολύτως επιτυχημένο.

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ανέθεσε στη SingularLogic το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA IS Retail

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ επέλεξε τη SingularLogic για το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA IS Retail, αξιολογώντας την εμπειρία της σε υλοποιήσεις παρόμοιων έργων, τη γνώση της στις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες του κλάδου Retail και τη σημαντική τεχνογνωσία της τόσο στην πλατφόρμα SAP S/4HANA όσο και στο Retail Industry Solution.

Στην ένωση εταιρειών SingularLogic και InDigital ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

Οι εταιρείες του Ομίλου Space Hellas υπέγραψαν  τη “Χάρτα Διαφορετικότητας”

Η Space Hellas, υπέγραψε τη "Χάρτα Διαφορετικότητας" παραμένοντας πιστή στις αξίες της, για ένα δίκαιο, υγειές και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας στους εργαζομένους της, ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και απεριόριστες δυνατότητες.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης

Ο Δήμος Πειραιά μέσω της web πλατφόρμας «eLocalGovernments.gr» της SingularLogic, παρέχει υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του και αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

του Δημήτρη Παρίση, Manager Public Sector στη SingularLogic

 

Σελίδες