Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα τόσο κατά το λεκτικό όσο και κατά το απεικονιστικό τους μέρος αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με τον Ν. 2239/1994 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους δημοσιογράφους για την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών της αντίστοιχης εταιρείας στην οποία ανήκουν και πάντοτε σε συνδυασμό με συγκεκριμένο άρθρο.
Κατά τη χρήση τους τα εμπορικά σήματα θα πρέπει να αποτυπώνονται "ως έχουν", χωρίς να επέρχεται οιαδήποτε αλλαγή είτε στο απεικονιστικό είτε στο λεκτικό τους μέρος και χωρίς να συνδυάζονται με άλλα εμπορικά σήματα ή άλλες λέξεις ή εικόνες.
Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, διανομή ή χρήση των εμπορικών σημάτων για οιονδήποτε άλλο σκοπό πλην του προαναφερομένου.

Οδηγίες χρήσης εταιρικού λογοτύπου SingularLogic
Το εταιρικό λογότυπο της SingularLogic μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
1. Το λογότυπο χρησιμοποιείται όπως παρέχεται από την εταιρία, χωρίς αλλαγές στο χρώμα και στο σχεδιασμό.
2. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι animated ή παραποιημένο σε προοπτική ή εμφάνιση.
3. Το λογότυπο πρέπει πάντα να εμφανίζεται σε οριζόντια θέση.
4. Το λογότυπο μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει πάντοτε αναλογικά.
5. Το λογότυπο εμφανίζεται σε λευκό φόντο
6. Το λογότυπο επιτρέπεται να εμφανισθεί αρνητικό σε μπλε ή σε μαύρο χρώμα. Στην περίπτωση αυτή, το λογότυπο είναι όλο λευκό.
7. Σε κάθε άλλο φόντο (πλην μπλε και μαύρου) ή φωτογραφία, πίσω από το λογότυπο πρέπει να υπάρχει λευκό πλαίσιο, ίσο με το ελάχιστο περιθώριο της παραγράφου
9. Το λογότυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να προβάλει τη λέξη "SingularLogic" σε κείμενο, σε τίτλους ή σε κείμενο καταχώρισης.