Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

... Επενδύουμε στους ανθρώπους

 

Στη SingularLogic στοχεύουμε στην επιλογή στελεχών από την αγορά εργασίας που μοιράζονται το ίδιο Όραμα με εμάς, της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες και επιδρούν καταλυτικά στην αλλαγή των πελατών μας.

Σήμερα απασχολούμε περισσότερους από 600 εργαζομένους που αποτελούν μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων επαγγελματιών. Τα στελέχη μας μέσα από τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αναπτύσσουν τεχνολογίες που δίνουν λύσεις στους χιλιάδες αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Ως οργανισμός, η SingularLogic διακατέχεται από ενιαία κουλτούρα και στρατηγική, δημιουργώντας κλίμα που βοηθά στην επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη κάθε εργαζομένου.

 

Θες να εργαστείς μαζί μας;

Αν θες κι εσύ να γίνεις μέλος της δυναμικής ομάδας μας, να μοιραστείς το Όραμα και τις Αξίες μας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και να ξεκινήσεις μια καριέρα με προοπτική επικοινώνησε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω του πεδίου Ευκαιρίες Καριέρας επιλέγοντας μια από τις αναρτημένες θέσεις εργασίας ή τον τομέα απασχόλησης που σ’ ενδιαφέρει.

Μπορείς να ενημερώνεσαι άμεσα για όλες τις νέες θέσεις εργασίας στη SingularLogic μέσα απ’ το group μας στο LinkedIn.

Προϋπόθεση για όλους τους τομείς εργασίας είναι η πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όσον αφορά το γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Εάν είσαι φοιτητής και θέλεις να πραγματοποιήσεις την Πρακτική σου Άσκηση στην εταιρεία μας μπορείς να ενημερωθείς επιλέγοντας το πεδίο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών.

Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης στην εταιρεία είναι οι κάτωθι:

 

Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Consultants)

 

Οι Σύμβουλοι Πληροφοριακών συστημάτων απασχολούνται στην εταιρεία μας με σύνθετα έργα και λύσεις Πληροφορικής. Κύριες αρμοδιότητές τους είναι η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συνεχής υποστήριξη των έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα.

Στον συγκεκριμένο τομέα εργασίας απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη επικοινωνία, η ομαδικότητα, η αντοχή στην πίεση, η διαχείριση κρίσεων καθώς και η ευέλικτη σκέψη.  

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Project Management)

 

 Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής  περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός των έργων Πληροφορικής, η παρακολούθηση και η συχνή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα παραδοτέα και την ποιότητα των έργων, η σωστή κατανομή και διαχείριση των πόρων και του κόστους, καθώς και η διαχείριση των κινδύνων και των σχετικών συμβάσεων και όρων που καταρτίζονται με τον πελάτη.

Ο συγκεκριμένος ρόλος προϋποθέτει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και συγκρούσεων, ομαδικότητα, ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδων και εργασιών, αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων, time-management καθώς και προσήλωση στην επίτευξη του αποτελέσματος.

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (Software Engineering)

 

 Στην εταιρεία μας απασχολούνται εξειδικευμένοι και έμπειροι Αναλυτές & Μηχανικοί Λογισμικού οι οποίοι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν νέες λύσεις όπως η πρωτοποριακή πλατφόρμα Galaxy, Web εφαρμογές με κύρια επένδυση και προοπτική στο Cloud Computing καθώς και λύσεις Mobile μέσω ανάπτυξης εφαρμογών για iPhone και Android.

Στον συγκεκριμένο τομέα εργασίας, βασικά χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα στην σύνθεση των πληροφοριών, ο συνδυασμός αποτελεσματικότητας - ποιότητας, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η τήρηση αυστηρών και πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και η διαρκής ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Systems & Network Engineering

 Στην εταιρεία μας δραστηριοποιούνται εργαζόμενοι με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων υλικού και λογισμικού στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Οι άνθρωποί μας είναι εξειδικευμένοι σε προϊόντα Networking που προσφέρουν αναγνωρισμένες εταιρείες του χώρου.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτόν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ικανότητες και δεξιότητες όπως η ομαδικότητα και συνεργασία, η άριστη επικοινωνία, καθώς και η συνεχής αφομοίωση νέων τεχνολογιών.

Customer Service & Support

 

 Οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία έχουν τον σημαντικό ρόλο όχι μόνο να προσφέρουν άμεση λύση ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα και με επιτυχία τα προϊόντα μας αλλά ταυτόχρονα να συλλέγουν τα σχόλια και τις προτάσεις της αγοράς και να τα μεταφέρουν στο εσωτερικό της εταιρείας  ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων καθώς και η δημιουργία νέων.

Στον τομέα εργασίας Customer Service & Support χρειάζονται ανεπτυγμένες δεξιότητες στην τηλεφωνική επικοινωνία, υπομονή, ευελιξία σκέψης, αντοχή στην πίεση και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Στόχος είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μέσω της κατανόησης των θεμάτων τους και της άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

Πωλήσεις

 

Στο δυναμικό μας υπάρχουν εξειδικευμένοι Account Managers οι οποίοι αναπτύσσουν και διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης  με τους πελάτες με στόχο να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και να τους προσφέρουν την ιδανικότερη λύση βάσει των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Μέσω των Account Managers απευθυνόμαστε επίσης στο Δίκτυο Συνεργατών της εταιρείας μας (Dealers), ενημερώνοντάς τους για τις νέες λύσεις και προσφορές μας καθώς και για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις  και αναβαθμίσεις των προϊόντων μας.

Τα άτομα που εργάζονται στις Πωλήσεις είναι απαραίτητο να είναι επικοινωνιακά, φιλόδοξα, με αναπτυγμένες διαπραγματευτικές ικανότητες, με αυτοπεποίθηση, ομαδικά, με ικανότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και με ευχέρεια στις συχνές μετακινήσεις.

Οικονομική Δ/νση (Finance)

Η Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας η οποία διαχειρίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και έχει το σημαντικό έργο της λεπτομερούς διαχείρισης, αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των οικονομικών  στοιχείων και  ενεργειών της εταιρίας  με συμμετοχή σε όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής δραστηριότητας διαχειρίζεται τα τμήματα της Οικονομικής Ανάλυσης, του Λογιστηρίου, των Προμηθειών και του Πιστωτικού Ελέγχου.

Στην Οικονομική Διεύθυνση, ανάλογα με το τμήμα απασχόλησης,  είναι απαραίτητα μεταξύ άλλων προσόντα όπως η αναλυτική και σύνθετη σκέψη, η έμφαση στη λεπτομέρεια, η ανάπτυξη της ομαδικότητας και συνεργασίας καθώς και οι πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες με όλες τις διευθύνσεις της εταιρίας.
 

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

 Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς, θετικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας μέσω των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα Αμοιβών και Παροχών, Στελέχωσης και Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης των ανθρώπων της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζεται να είναι επικοινωνιακοί, ομαδικοί, ενθουσιώδεις, με προσήλωση στην λεπτομέρεια, με αντοχή στην πίεση και ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ποικίλα  θέματα της καθημερινής εργασίας.       

Marketing

 Το Marketing είναι εστιασμένο στην επικοινωνία των στρατηγικών πλάνων, προϊόντων και ενεργειών της εταιρείας, καθώς επίσης και στον εντοπισμό των ευκαιριών και απαιτήσεων της αγοράς συμμετέχοντας στην διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Στον τομέα του Marketing απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι η δημιουργική και στρατηγική σκέψη, το πάθος για καινοτομία οι ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και η ανάπτυξη άριστων διαπροσωπικών και δημοσίων σχέσεων.