Θυγατρικές Εταιρείες

Θυγατρικές Εταιρείες

 

PCS

Η Professional Computer Services AE, μέλος του Oμίλου SingularLogic, δραστηριοποιείται από το 1992 στην παροχή ολοκληρωμένων κάθετων συστημάτων πληροφορικής και υπηρεσιών για τον ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα διαθέτει λύσεις  που αφορούν: Υπηρεσίες θεματοφυλακής, Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Wealth Management, Private Banking, Fund Management, Μετοχολόγιο εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ & ΧΑΚ, Αναδοχές / Δημόσιες Προτάσεις / Δημόσιες Προσφορές / IPO.

H PCS έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητες σε ξένες αγορές (Μάλτα, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία και Κένυα), έχοντας υλοποιήσει πληθώρα εξειδικευμένων λύσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες Τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Δείτε περισσότερα www.pcs.gr

SenseOne

Η SenseOne, μέλος του Ομίλου SingularLogic, είναι πρωτοπόρος στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζεται στο IoT.

Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις Ιnternet οf Things με διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης: από την έξυπνη μέτρηση (ηλεκτρισμός, αέριο, νερό) μέχρι την απομακρυσμένη διαχείριση της θέρμανσης / ψύξης, φωτισμό, συστήματα BMS, ενσωματωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό των κτιρίων, στη διαχείριση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης σε σύνθετες λύσεις Smart Cities και Industrial IoT.

Η πελατειακή βάση της SenseOne περιλαμβάνει εμπορικές τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων, νοσοκομεία, ιδιωτικά σχολεία, φορείς βιομηχανικών πάρκων, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δήμους. H SenseOne συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες Ε & Α, που σχετίζονται με τις έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα κτίρια, όπως το "Optimus Smart City" και το “Water4Cities” στο πλαίσιο του Horizon 2020.

Η πρωτοποριακή προσφορά της εταιρείας είναι η πλατφόρμα SenseOne IoT που έχει σχεδιαστεί να υποστηρίξει τις αυστηρές απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας και της σύγκλισης πρωτοκόλλων μεταξύ των περισσότερων, από τα 70 βιομηχανικά πρότυπα, σε πέντε βασικούς τομείς: την αυτόματη ανάγνωση μετρητών, την αυτοματοποίηση του συστήματος ισχύος, συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου.

Δείτε περισσότερα στο: www.senseone.io

System Soft

H System Soft ΑΕ, δραστηριοποιείται από το 1995 στην παροχή λύσεων πληροφορικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αρχικά ως  εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της SingularLogic και από το 2007 ως θυγατρική της εταιρεία.
Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: εμπορία συστημάτων πληροφορικής και δικτύων, προώθηση εφαρμογών λογισμικού, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των εφαρμογών, καθώς και παροχή τεχνικής υποστήριξης (ΗΥ & SW).

SingularLogic Cyprus

Η SingularLogic Cyprus Ltd, ιδρύθηκε το 1996 στη Λεμεσό, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων  λύσεων πληροφορικής στην αγορά της Κύπρου.

Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, με συστήματα ERP και CRM, κάθετες και εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής για εταιρίες λιανικής, συστήματα διοικητικής πληροφόρησης Business Intelligence καθώς και σε υπηρεσίες εκπαίδευσης παράλληλα με την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της.

Όλες οι εφαρμογές διατίθενται απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του νομοθετικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος της Κύπρου και καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή/και έχουν διεθνείς δραστηριότητες, με έδρα στην Κύπρο.

Οι λύσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της SingularLogic Cyprus απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στις εισαγωγές και διανομές καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, πολυεθνικών εταιρειών με τοπική παρουσία αλλά και διεθνή εμβέλεια και φυσικά, εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Τέλος, μεγάλη απήχηση και αποδοχή υπάρχει στην αγορά της Κύπρου, των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic, εφόσον πλέον και οι επιχειρήσεις της Κυπριακής αγοράς μπορούν να αξιοποιήσουν εξαιρετικά σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης και πληροφόρησης, ενσωματώνοντας την πλέον προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής.

SingularLogic Romania

Η SingularLogic Romania Computer Applications, ιδρύθηκε το 1999 με έδρα στο Βουκουρέστι και σκοπό την κάλυψη και εξυπηρέτηση της αγοράς της Ρουμανίας, με λύσεις και προϊόντα πληροφορικής της μητρικής εταιρείας.

Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, με συστήματα ERP και CRM, κάθετες και εξειδικευμένες Λύσεις Πληροφορικής για εταιρίες Λιανικής, συστήματα διοικητικής πληροφόρησης Business Intelligence καθώς και σε υπηρεσίες εκπαίδευσης παράλληλα με την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της.

Όλες οι εφαρμογές διατίθενται μεταφρασμένες στη Ρουμανική γλώσσα, είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του νομοθετικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος της Ρουμανίας και καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται γεωγραφικά σε όλη την Ρουμανία.

Οι λύσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της SingularLogic Romania Computer Applications απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στις εισαγωγές και διανομές καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, πολυεθνικών εταιρειών με τοπική παρουσία και φυσικά, εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.

Τέλος, μεγάλη απήχηση και αποδοχή υπάρχει στην αγορά της Ρουμανίας, των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic, εφόσον πλέον και οι επιχειρήσεις της Ρουμανικής αγοράς μπορούν να αξιοποιήσουν εξαιρετικά σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης και πληροφόρησης, ενσωματώνοντας την πλέον προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής.

Δείτε περισσότερα στο https://portal.singularlogic.eu/en

Σφάλμα | SingularLogic