Θυγατρικές Εταιρείες

Θυγατρικές Εταιρείες

 

SingularLogic Cyprus

Η SingularLogic Cyprus Ltd, ιδρύθηκε το 1996 στη Λεμεσό, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων  λύσεων πληροφορικής στην αγορά της Κύπρου.

Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, με συστήματα ERP και CRM, κάθετες και εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής για εταιρίες λιανικής, συστήματα διοικητικής πληροφόρησης Business Intelligence καθώς και σε υπηρεσίες εκπαίδευσης παράλληλα με την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της.

Όλες οι εφαρμογές διατίθενται απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του νομοθετικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος της Κύπρου και καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή/και έχουν διεθνείς δραστηριότητες, με έδρα στην Κύπρο.

Οι λύσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της SingularLogic Cyprus απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στις εισαγωγές και διανομές καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, πολυεθνικών εταιρειών με τοπική παρουσία αλλά και διεθνή εμβέλεια και φυσικά, εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Τέλος, μεγάλη απήχηση και αποδοχή υπάρχει στην αγορά της Κύπρου, των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic, εφόσον πλέον και οι επιχειρήσεις της Κυπριακής αγοράς μπορούν να αξιοποιήσουν εξαιρετικά σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης και πληροφόρησης, ενσωματώνοντας την πλέον προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής.

SingularLogic Romania

Η SingularLogic Romania Computer Applications, ιδρύθηκε το 1999 με έδρα στο Βουκουρέστι και σκοπό την κάλυψη και εξυπηρέτηση της αγοράς της Ρουμανίας, με λύσεις και προϊόντα πληροφορικής της μητρικής εταιρείας.

Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα, με συστήματα ERP και CRM, κάθετες και εξειδικευμένες Λύσεις Πληροφορικής για εταιρίες Λιανικής, συστήματα διοικητικής πληροφόρησης Business Intelligence καθώς και σε υπηρεσίες εκπαίδευσης παράλληλα με την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της.

Όλες οι εφαρμογές διατίθενται μεταφρασμένες στη Ρουμανική γλώσσα, είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του νομοθετικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος της Ρουμανίας και καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται γεωγραφικά σε όλη την Ρουμανία.

Οι λύσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της SingularLogic Romania Computer Applications απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στις εισαγωγές και διανομές καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, πολυεθνικών εταιρειών με τοπική παρουσία και φυσικά, εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.

Τέλος, μεγάλη απήχηση και αποδοχή υπάρχει στην αγορά της Ρουμανίας, των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic, εφόσον πλέον και οι επιχειρήσεις της Ρουμανικής αγοράς μπορούν να αξιοποιήσουν εξαιρετικά σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης και πληροφόρησης, ενσωματώνοντας την πλέον προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής.

Δείτε περισσότερα στο https://portal.singularlogic.eu/en