SHR-Human Resources

Το SingularLogic Human Resources αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, καθώς και συντάξεων.

Έχει σχεδιασθεί με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σε ότι αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση  του προσωπικού και των συνταξιούχων, σύμφωνα με τις ιδιομορφίες της ελληνικής νομοθεσίας και πραγματικότητας, που αφορούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα.

Αποτελείται από τέσσερα βασικά υποσυστήματα, τα οποία λειτουργούν είτε χωριστά το καθένα είτε και συνδυασμένα ως ένα ενιαίο σύστημα.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 • Μητρώο προσωπικού
 • Οργανωτική δομή
 • Βαθμολογική / Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
 • Κανονισμοί  εργασίας
 • Εταιρικές  εκδηλώσεις
 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Αξιολόγηση
 • Άδειες – Απουσίες - Ασθένειες προσωπικού
 • Ατυχήματα – Τραυματισμοί
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση προσωπικού
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Πάγιος εξοπλισμός
 • Παροχές εκτός μισθοδοσίας
 • Εξοδολόγια
 • Ιατρικοί έλεγχοι προσωπικού
 • Ομαδικές ασφαλίσεις
 • Οχήματα  εταιρείας

 

Μισθοδοσία

 • Αποδοχές
 • Εισφορές
 • Συμβάσεις
 • Υπολογισμοί / Εκτυπώσεις
 • Αποστολή  δεδομένων
 • Budget

 

Παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού (Ωρομέτρηση)

 • Τρόποι υπολογισμού εργασιακού χρόνου εισφορές
 • Διαχείριση παρουσιών
 • Έκδοση καταστάσεων ελέγχου & πληροφοριακών καταστάσεων
 • Σύνδεση με το κύκλωμα της μισθοδοσίας

 

Move tracking

 • Online ενημέρωση ωρομέτρησης
 • Άμεση  πληροφόρηση
 • Αποφυγή διπλών χτυπημάτων
 • Σύνδεση φωτογραφιών 
 • Αυτόματη εύρεση τύπου κίνησης (εισόδου ή εξόδου)
 • Έλεγχος και ταυτοποίηση ενεργών – ανενεργών εργαζομένων
 • Πλήρης αυτοματοποιημένη διαχείριση Offlline κατάστασης

Με τη βοήθεια του SingularLogic Human Resources κάθε επιχείρηση εξασφαλίζει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων και ιστορικών  στοιχείων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των workflows που επιτελεί η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση:

 • να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της λειτουργίας της,
 • να εξοικονομήσει χρόνο,
 • να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σωστή αξιοποίηση των ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους της.
   

Πολυεταιρικότητα : Προσφέρει τη δυνατότητα στην ίδια εγκατάσταση να οριστούν πολλές εταιρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παραμετροποίηση. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία – υποκαταστήματα (multi-site).

Web enabled : Η εφαρμογή λειτουργεί ως client/server δύο επιπέδων, αλλά προσφέρει και δυνατότητα χρήσης του Internet μέσω απλού browser. Η προσφερόμενη λειτουργικότητα στο web περιβάλλον είναι πλήρης με αυτή της τοπικής εγκατάστασης.

Πρόσβαση – Ασφάλεια : Παρέχει ασφάλεια και διαχείριση πρόσβασης που απαιτείται από ένα τέτοιο σύστημα.

Χρήστες : Ταυτόχρονη ενημέρωση της εφαρμογής ακόμη και για ομοειδής εργασίες, χωρίς  περιορισμό χρηστών.

Auditing : Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού πεδίων για τα οποία είναι η επιθυμητή η παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών ανά χρήστη, ημερομηνία, ώρα, παλαιά τιμή- νέα τιμή κ.λ.π.

Εγκρίσεις : Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα εγκρίσεων μεταβολών. Τα πεδία που θα ενταχθούν σε αυτή την διαδικασία είναι παραμετρικά οριζόμενα από τον χρήστη, όπως και  η σειρά εμφάνισης αυττών.

Αποστολή αποδείξεων πληρωμής με email

Ανοικτή αρχιτεκτονική : Όλη η σχεδίαση του συστήματος είναι ανοικτή και έτσι παρέχεται η δυνατότητα οι εφαρμογές να επικοινωνούν με άλλες εφαρμογές on-line και real-time. Επίσης, η ανοικτή αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης πρόσθετων χαρακτηριστικών δίπλα στις υπάρχουσες εφαρμογές με τρόπο ολοκληρωμένο και συνεργάσιμο.

Το SHR λειτουργεί σε πλήθος οργανισμών & επιχειρήσεων. Ενδεικτικά:

 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΤΠΥ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΤΕΑΕΠ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ,  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΣΕΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΠΕΚΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΚΚΑ, ΣΤΑΣΥ - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 • ΟΤΕ ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΕ, ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, ΟΤΕ ACADEMY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ, COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, COSMOTE TV, DEUTSCHE TELEKOM PAN-NET GREECE ΕΠΕ, COSMOTE E-VALUE AE, COSMOTE E-VALUE AE MEPE
 • ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE - PIERCE
 • ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΦΑΣΜΑ ΑΕ, ΔΩΔΩΝΗ, FRIESLANDCAMPINA, ELTRAK, HP ΕΛΛΑΣ, PIERRE FABRE, ALBA