Ορίζοντες

Το αξιόπιστο, πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό εμπορολογιστικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζει τις πραγματικές τους ανάκγκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν.

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Διαχείριση Πωλήσεων (Χονδρικής-Λιανικής)
 • Διαχείριση Αγορών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Πωλητών
 • Χρώμα-Μέγεθος
 • Είδη Εγγυοδοσίας
 • Συντιθέμενα Είδη
 • Αριθμοί Σειράς Ειδών
 • Παρτίδες
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Report Generator – M.I.S.
 • Γενική Λογιστική
 • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη εμπορολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων
 • Καλύπτει πλήρως την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
 • Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
 • Είναι εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο, πανελλαδικά, δίκτυο πιστοποιημένων αντιπροσώπων