Προϊόντα

Alert Server

Ο Alert Server της SingularLogic αποτελεί το πλέον προηγμένο προϊόν για την παροχή υπηρεσιών τηλεειδοποίησης. Εξασφαλίζει τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό δημιουργίας και αποστολής ειδοποιήσεων με τη μορφή SMS και email για κρίσιμα προκαθορισμένα συμβάντα τα οποία δημιουργούνται στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές της SingularLogic (εμπορική διαχείριση, ERP, CRM) ενώ έχει τη δυνατότητα για σύνδεση και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya για την παροχή ειδοποιήσεων μέσω φωνής.
Ο Alert Server της SingularLogic απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες που επιθυμούν να έχουν άμεση πληροφόρηση και να αυτοματοποιήσουν ένα μέρος των διαδικασιών τους.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Αποστολή/παραλαβή εμπορευμάτων
  • Νέες παραγγελίες
  • Υπενθύμιση πληρωμών
  • Υπενθύμιση χαμηλών αποθεμάτων αποθήκης
  • Προωθητικές ενέργειες
  • Αναφορές πωλήσεων

 

Ο Alert Server είναι το μοναδικό προϊόν τηλεειδοποίησης το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου, πανελλαδικά, δικτύου πληροφορικής.