Προϊόντα

Voice Info

Το Voice Info της SingularLogic αποτελεί το πλέον προηγμένο προϊόν παροχής υπηρεσιών τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης. Δίνει τη δυνατότητα υποδοχής εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων και την αυτοματοποιημένη παροχή προκαθορισμένων πληροφοριών μέσω τηλεφώνου. καθώς και τη δυνατότητα αποστολής alerts μέσω SMS και email.
Συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές της SingularLogic (εμπορική διαχείριση, ERP, CRM) καθώς και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya* ενώ περιλαμβάνει και όλες τις λειτουργίες του Alert Server (hyperlink)
Το Voice Info απευθύνεται στις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους πελάτες ή τους συνεργάτες τους.

Χαρακτηριστικά:

 • Αυτόματη αναγνώριση του καλούντος αριθμού
 • Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος από τον χρήστη τόσο φωνητικά όσο και με πληκτρολόγηση
 • Δυνατότητα ορισμού κανόνων για την εξυπηρέτηση πολλών διαφορετικών και πολύ-επίπεδων αιτημάτων ανεύρεσης πληροφοριών.

 

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Κατάσταση παραγγελιών πελάτη
 • Υπόλοιπο πελάτη
 • Εξυπηρέτηση αιτήματος υποστήριξης
 • Πληροφορίες για προϊόντα/τιμές
 • Πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες
 • Πλησιέστερα καταστήματα
 • Παροχή περιεχομένου
 • Πληροφορίες Τηλεφωνικού καταλόγου επιχείρησης

 

Το Voice Info της SingularLogic είναι το μοναδικό προϊόν τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου, πανελλαδικά, δικτύου πληροφορικής.

*Η λειτουργία του Voice Info προϋποθέτει την ύπαρξη IP τηλεφωνικού κέντρου Avaya