Προϊόντα

Voice Shop

Ολοκληρωμένη λύση φωνητικής πύλης (voice portal) η οποία ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και παρέχει αυτοματοποιημένο σύστημα παραγελιοληψίας μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένο άμεσα με το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya*. Παράλληλα περιλαμβάνει και όλες τις προηγμένες δυνατότητες τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης οι οποίες παρέχονται με τον Alert Server (hyperlink) και το Voice Info (hyperlink).
Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να διευκολύνουν την διαδικασία του κύκλου πώλησης, να αυξήσουν τον όγκο των εισερχόμενων παραγγελιών καθώς και να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και τηλεειδοποίησης στους πελάτες ή τους συνεργάτες τους.

Περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα πραγματοποίησης εξατομικευμένων φωνητικών συναλλαγών
  • Αυτόματη υποδοχή εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων (Voice Info)
  • Δημιουργία και αποστολή εξατομικευμένων φωνητικών μηνυμάτων καθώς ειδοποιήσεων με SMS και email (Alert Server)

 

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Δημιουργία καταστήματος φωνητικών παραγγελιών με λειτουργία 24 x 7
  • Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης συνεργατών
  • Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών

 

Το Voice Shop της SingularLogic είναι το μοναδικό προϊόν δημιουργίας voice portal το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου, πανελλαδικά, δικτύου πληροφορικής.

*Η λειτουργία του Voice Shop προϋποθέτει την ύπαρξη IP τηλεφωνικού κέντρου Avaya