Προϊόντα
SingularLogic e-invoicing

SingularLogic e-invoicing

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης για κάθε μέγεθος επιχείρησης

Ενοποιημένη με εφαρμογές της SingularLogic, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχειοθέτησης, ανταλλαγής και διαχείρισης παραστατικών, είναι βασισμένη στην κορυφαία Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της IMPACT.

Η υπηρεσία παρέχει ένα ψηφιακό περιβάλλον ασφαλούς και αυτοματοποιημένης αρχειοθέτησης και ανταλλαγής των παραστατικών σας με τους συνεργάτες σας, είναι πλήρως σύννομη με την Ελληνική νομοθεσία και η υιοθέτησή της είναι εύκολη και γρήγορη.

Συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους, εκμηδενίζοντας τα κόστη αναλωσίμων και αποστολής των έντυπων παραστατικών με ταχυδρομείο ή courier. Ελαχιστοποιεί τις άσκοπες επικοινωνίες για την επιβεβαίωση παραλαβής των παραστατικών και μειώνει σημαντικά τις δαπάνες διαχείρισης και αποθήκευσης των παραστατικών.

Συνεισφέρει στον καλύτερο προγραμματισμό των εισπράξεων και στην πρόβλεψη των χρηματοροών καθώς μειώνει σημαντικά το χρόνο εγκρίσεων και τις συμφωνίες υπολοίπων από τον παραλήπτη.

Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τυχόντα λάθη, συνεισφέροντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ διασφαλίζει την επιχείρηση ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται με σύννομο φορολογικά τρόπο.

Ενισχύει την εταιρική εικόνα, παρέχοντας υψηλό επίπεδο συνεργασίας και εξυπηρέτησης του πελάτη, διαφάνεια, λιγότερα παράπονα και συνεισφέρει στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά απλοποιούν τις διαδικασίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ενισχύουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Ασφάλεια. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασφαλίζουν την εγγυημένη, ασφαλή και σύννομη παράδοση παραστατικών. Πολλαπλές κρυπτογραφήσεις και ποιοτικοί έλεγχοι σε όλη την πορεία του παραστατικού πιστοποιούν τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Διαθέτει διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η υπηρεσία βασισμένη στην κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της IMPACT.

Αυτοματοποίηση. Η διασύνδεση του SingularLogic λογισμικού σας με την υπηρεσία γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Ο παραλήπτης ενημερώνεται αυτόματα για την παραλαβή των παραστατικών του και αντίστοιχα ο αποστολέας ότι το παραστατικό παρελήφθη. Ενώ δίνεται και η δυνατότητα για αυτόματη εισαγωγή παραστατικών από και προς εφαρμογές της SingularLogic

Αρχειοθέτηση. Η αρχειοθέτηση των εξερχόμενων & εισερχόμενων παραστατικών, καθώς και των επισυναπτόμενών τους γίνεται σε δομημένη, σύννομη και αναγνώσιμη μορφή, με δυνατότητες εύκολης και αναλυτικής αναζήτησης των παραστατικών, βάσει κριτηρίων. Παράλληλα διατηρείται το πλήρες ιστορικό αρχειοθέτησης και παραλαβής των παραστατικών της επιχείρησης.

Αναφορές. Έτοιμες και αυτοματοποιημένες αναφορές status παραλαβής των παραστατικών. Επιπρόσθετα η επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει τις δικές τις αναφορές βάσει των αναγκών της

Δικτύωση Επιχειρήσεων. Μέσα από την υπηρεσία οι επιχείρηση μπορεί να βρει εύκολα υπάρχοντα μέλη της πλατφόρμας και τον υπεύθυνο παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων και έτσι να διασυνδεθεί με περισσότερους πελάτες και προμηθευτές μέσω ενός απλού αιτήματος.

Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας για τους παραλήπτες, με πρόσβαση στα τιμολόγια των τελευταίων 2 μηνών.