Προϊόντα

MoveTracking

SingularLogic MoveTracking

Σύστημα καταγραφής κινήσεων εισόδου & εξόδου εργαζομένων

Εύκολη, απλή και πρακτική εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη καταγραφή και εισαγωγή των δεδομένων ώρας εισόδου και εξόδους των εργαζομένων.

Ενσωματώνει την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία της SingularLogic στης ανάγκες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του νόμου και διευκολύνοντας την καθημερινότητα.

  • Λειτουργεί με ή χωρίς εξοπλισμό, όπως ωρομετρητές και καρταναγνώστες.
  • Λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή Μισθοδοσίας που διαθέτει η επιχείρηση.
  • Εισάγει αυτόματα τις κινήσεις στην εφαρμογή Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης
  • Προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με κωδικούς πρόσβασης και κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων

 

 

Χαμηλό κόστος εξοπλισμού

Έχει χαμηλές απαιτήσεις σε hardware και λειτουργεί χωρίς εξοπολισμό και λειτουργεί χωρίς εξοπλισμό ή με εξοπλισμό χαμηλού κόστους, όπως κάρτες barcode, πληκτρολόγιο, USB camera και ρολόγια ωρομέτρησης, μειώνοντας το κόστος εξοπλισμού και συντήρησης.

Λειτουργία On/Off Line

Παρέχει τη δυνατότητα για Online ενημέρωση της βάσης δεδομένων, ενώ σε περίπτωση προβλήματος δικτυακής επικοινωνίας, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, με την καταγραφή των κινήσεων offline και τον συγχρονισμό τους κατά την αποκατάσταση της σύνδεσης.

Άμεση πληροφόρηση παρουσιών

Οι κινήσεις καταχωρούνται αυτόματα στη βάση δεδομένων, κι έτσι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει έγκυρη πληροφόρηση για την παρουσία των εργαζομένων κάθε στιγμή.

Έλεγχοι ταυτοποίησης

Πραγματοποιεί τους απαράιτητους ελέγχους ταυτοποήσης Ενεργών-Ανενεργών υπαλλήλων και προλαμβάνει τυχόν λάθη ή ελλείψεις του back-office συστήματος.

Ταυτοποίηση κινήσεων

Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο κίνησης, είσοδος - έξοδος. Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της φωτογραφίας εργαζομένου.

 

  • Πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη αφής με χρήση εικονικού πληκτρολογίου του MoveTracking
  • USB barcode scanner, USB camera με χρήση του BarcodeCamAdapter, USB RFID card reader
  • Ρολόγια συνδεδεμένα σε τοπικό δίκτυο. Οποιοδήποτε ρολόι με δυνατότητα εξαγωγής κινήσεων σε μορφή αρχείου
  • Browser μέσω του WebAdapter